< Powrót
21
maja 2019
Tekst:
Leopold Naskręt
Zdjęcie:
Leopold Naskręt
Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ
Uczestnicy kursu zorganizowanego przez PoZŻ na chwilę przed egzaminem...

Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ – ostatnie patenty przyznane

W niedzielę 19 maja zakończył się egzaminem kurs Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, prowadzony przez Pomorski Związek Żeglarski. Był to ostatni egzamin na patent MIŻ PZŻ w Pomorskiem i prawdopodobnie w Polsce, bowiem w systemie kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym, Uchwałą nr 358/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 28.02.2019 r., stopień instruktorski MIŻ PZŻ, został zastąpiony stopniem Nauczyciela Żeglowania PZŻ (NŻ PZŻ).

Organizacje i samorządy zlecające i finansujące każdą formę relaksu na wodzie, a także uczestnicy półkolonii, kolonii, obozów, rejsów czy spływów, oczekują od kadry instruktorskiej coraz większych kompetencji.

W trosce o systematyczne podnoszenie kwalifikacji żeglarzy zajmujących się nauczaniem żeglarstwa i coraz wyższe wymagania stawiane organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży Pomorski Związek Żeglarski zorganizował w ubiegłym roku kurs mający wyłonić Młodszych Instruktorów Żeglarstwa PZŻ.

Jego uczestnicy skorzystali z norm prawnych PZŻ obowiązujących jeszcze przed 28 lutego br.: prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ, pełnienia funkcji członka, sekretarza, przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na stopnie żeglarskie, w zależności od posiadanego stopnia.

W okresie jesienno – zimowym  prowadzone były zajęcia na lądzie, wykłady, seminaria, warsztaty, natomiast od drugiej połowy kwietnia do połowy maja bieżącego roku, zajęcia manewrowe na wodzie. Zajęcia prowadzili kapitanowie: Bogdan Olszewski, Leszek Batko, Andrzej Mizgier, Jerzy Borkowski, Adam Woźniak, Leopold Naskręt.

Niedzielny egzamin z wynikiem pozytywnym zdali: Jolanta Drywa, Janusz Bicki, Jan Romanczuk (wszyscy z UKŻ Lamelka w Kartuzach), Grażyna Sadłoń, Władysław Spichalski, Paulina Listewnik, Elżbieta Kochanowska i Przemysław Woliński (z JKM Gryf w Gdyni), Marcin Szymanek z MKS Szkuner w Myśliborzu i Zdzisław Garczarek z YCM Columbus w Świeciu.

Komisji Egzaminacyjnej PZŻ w składzie: kpt. Leopold Naskręt – członek, kpt. Leszek Batko – sekretarz,  przewodniczyła kpt. Katarzyna Domańska.

Nowy stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ, jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich i został opracowany z myślą o osobach pragnących zacząć karierę nauczyciela żeglarstwa, jako pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu na patent IŻ PZŻ i umożliwiający praktyczne zapoznanie się z pracą instruktora.

Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do:
1) praktycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,

2) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ