< Powrót
1
maja 2021
Tekst:
ZRM PZŻ
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Morski Żeglarski Puchar Polski czas zacząć!

Na stronie Zespołu ds. regat morskich PZŻ (ZRM PZŻ) został opublikowany kalendarz Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski 2021 (MŻPP). To sygnał startu do rankingu sterników jachtów morskich posiadających certyfikaty ORC w sezonie 2021.

W kalendarzu znalazło miejsce 38 regat ujętych w kalendarzach Pomorskiego i Zachodniopomorskiego Związków Żeglarskich. To praktycznie wszystkie o większym znaczeniu regaty, w których rywalizować będą jachty klas morskich.

Powołany w styczniu 2020 roku ZRM PZŻ opracował Regulamin MŻPP, obowiązujący w zmienionej wersji od 17 grudnia 2020 r. Przepisy Regulaminu dalece odbiegają od dotychczas stosowanych zasad i służyć będą nie tylko tworzeniu sezonowego rankingu sterników, ale również będą swoistym egzaminem sprawności funkcjonowania oraz znajomości obowiązujących przepisów ze strony zespołów odpowiedzialnych za przebieg regat. Uchybienie przepisom regulaminu będzie skutkować odmową zaliczenia wyników regat na rzecz tworzonego rankingu sterników.

Poszczególnym regatom przypisany został współczynnik określających założoną ich wartość, która będzie miała bezpośredni wpływ na zdobycz punktową sternika zaliczaną do rankingu MŻPP 2021. Prowadzone będą dwa rankingi MŻPP 2021. Odrębnie dla sterników jachtów z załogami wieloosobowymi i załogami dwuosobowymi (DH – double handed).

Na rzecz tworzenia rankingów przygotowywana jest osobna strona www. Zostanie ona uruchomiona w dalszej części sezonu, po wykonaniu testów funkcjonalności. Do czasu uruchomienia strony MŻPP, bieżące rankingi publikowane będą na stronie ZRM PZŻ niezwłocznie po uzyskaniu danych pochodzących z wyników regat (lub sprawozdania organizatora wg wzoru) opublikowanych na stronie organizatora regat.

Wyniki te muszą zawierać, poza danymi sternika i jachtu, również takie parametry, jak czas trwania i długość trasy poszczególnych wyścigów. Jakiekolwiek braki w tym zakresie lub niedotrzymanie norm określonych Regulaminem MŻPP może skutkować nieuwzględnieniem wyników regat na rzecz tworzonych rankingów MŻPP 2021, a z całą pewnością będzie miało wpływ na opóźnienie publikacji aktualnego rankingu.

Wnioski dotyczące niezbędnych interpretacji przepisów Regulaminu MŻPP oraz wątpliwości związanych z tworzeniem rankingów MŻPP 2021 należy kierować na adres: zrm@pya.org.pl.

Członkowie ZRM PZŻ zapraszają do udziału w rywalizacji o Morski Żeglarski Puchar Polski 2021 życząc wszystkim jego uczestnikom wiele zadowolenia z osiągniętych wyników.

Kalendarz MŻPP

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ