< Powrót
19
marca 2016
Tekst:
Ilona Miluszewska
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Pewność żeglowania, czyli Konferencja Bezpieczeństwa 2016

Ponad 100 uczestników, 8 prelegentów i 8 razy o bezpieczeństwie. 19 marca w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyła się konferencja pod hasłem „Bezpieczeństwo żeglarzy na morzu”. Patronat honorowy nad spotkaniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Pomorski Związek Żeglarski przygotowując przed rokiem sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania” wrócił do tradycji konferencji bezpieczeństwa. Tegoroczne spotkanie  zorganizował wspólnie z Komisją Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Przybyli miłośnicy żeglarstwa z całej Polski, z Poznania, Szczecina, Elbląga, Warszawy, Gdyni, Gdańska, Sopotu, Łowicza, Chojnic, Zabrza, Ustki, Darłowa, Pucka, Olsztyna, Tczewa, Iławy, Torunia, Ustarbowa, Katowic, a nawet z Kanady. Wśród uczestników byli znani w środowisku m.in. Jerzy Wąsowicz, Jarosław Kaczorowski, Andrzej Armiński, Jerzy Jankowski.

– Udało się zgromadzić znakomitych mówców – mówił witając przybyłych Maciej Leśny, wiceprezes PZŻ ds. morskich. – Mam nadzieję, że wiadomości, które przekażą będą warte poświęcenia państwa czasu.

Konferencję prowadził Marek Brągoszewski, admirał floty w stanie spoczynku, kapitan jachtowy i motorowodny, członek Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ, komandor honorowy JKMW Kotwica, ławnik Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Pierwszy głos zabrał Michał Korneszczuk, żeglarz regatowy i morski, członek Yacht Klubu „Stal” Gdynia, współorganizator regat Nord CUP. Zanim przeszedł do tematu „Bezpieczeństwo rozgrywania regat na Zatoce Gdańskiej” opowiedział o Mistrzostwach Europy ORC w 2017 roku, których organizatorami będą miasto Gdańsk i Pomorski Związek Żeglarski.

„Bezpieczeństwo eksploatacyjne jachtów w aspekcie fizycznym i prawnym” omówił dr inż. Jan Młynarczyk, kapitan jachtowy i motorowodny, nauczyciel akademicki na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Wyjaśniał kto sprawuje nadzór techniczny nad jachtami i jakie są dyrektywy Parlamentu  Europejskiego i Rady Europy w sprawie certyfikacji dla rekreacyjnych jednostek pływających.

– Kilkudziesięcioletnie starania w zakresie koordynacji  nadzoru i dokumentacji jachtów skierowane do Administracji Morskiej nie przyniosły żadnych rezultatów, powodując wzrost biurokracji, której towarzyszy znaczny spadek bezpieczeństwa, co doprowadza do zwiększającej się liczby niebezpiecznych wypadków morskich wynikających z całkowitego zniesienie jakiegokolwiek nadzoru technicznego nad jachtami osób prywatnych – mówił Jan Młynarczyk…

Prelegent wyjaśniał także fenomeny pogodowe, hydrodynamiczne, kryteria stateczności, a zakończył omówieniem spektakularnych wypadków morskich ostatnich lat.

Marek Długosz, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni referował temat „Poszukiwanie i ratownictwo w kontekście bezpieczeństwa żeglarzy na morzu”. Przedstawił statystykę działań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na rzecz żeglarzy w 2015 r., a także organizację akcji SAR.

O „Roli Urzędu Morskiego w systemie bezpieczeństwa żeglarstwa morskiego” mówił Wiktor Koszałkowski, przedstawiciel Inspektoratu Państwa Bandery (FSC) Urzędu Morskiego w Gdyni, starszy inspektor z 28-letnią praktyką  w zakresie prowadzenia inspekcji bezpieczeństwa żeglugi statków morskich. Zwracał uwagę na podstawową zmianę w aktualnie obowiązującej ustawie o bezpieczeństwie morskim, jaką jest wprowadzenie podziału jachtów morskich na rekreacyjne oraz komercyjne. Wspomniał o tym, jakim inspekcjom w ramach państwa bandery podlega statek o polskiej przynależności. A także na czym polega z punktu widzenia Urzędu Morskiego bezpieczne uprawianie żeglugi.

Dr hab. inż., kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, profesor nadzwyczajny, prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Gdyni, przedstawił przygotowany wspólnie z kpt. j. Tomaszem Maracewiczem, w latach 2010-2014 komendantem CWM ZHP w Gdyni, temat „Jacht widziany z mostka statku handlowego: stereotypy i zagrożenia”. Wymienił najczęstsze przyczyny nieporozumień pomiędzy „statkiem” a „jachtem żaglowym”, rozważał też możliwości uzupełnienia treści szkoleń żeglarskich, wskazując konkretne przykłady, m.in. bezpieczną prędkość i odległość oraz trudną sztukę ustępowania. Zakończył przywołaniem kolizji m/v „Barkald” z s/v „Essence” i analizą jej przyczyn.

„Ratownictwo morskie i bezpieczeństwo żeglugi w historii” przybliżył gospodarz miejsca, gdzie odbywała się konferencja, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, dr inż. Jerzy Litwin, historyk okrętownictwa, absolwent Instytutu Okrętowego PG.

Przedstawił przykłady rozwoju prawodawstwa morskiego dotyczącego bezpieczeństwa żeglugi, zdarzenia związane z awariami statków w dawnych wiekach i przykłady wprowadzania środków ratunkowych na wyposażenie statków.

Definicje jachtu komercyjnego i żeglarza zawodowego, dyplomy jakie można uzyskać w trakcie nauki i projekt programu szkolenia żeglarzy zawodowych zasygnalizował Alfred Naskręt, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, kapitan żeglugi wielkiej, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni.

Profesor zw. dr hab. Antoni Komorowski, kontradmirał w stanie spoczynku, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, kapitan motorowodny, naukowiec, publicysta morski, zaprezentował „Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo żeglugi małych jednostek w rejonach plaż Wybrzeża Środkowego”. Rozważał, jaki będzie wpływ realizowanego w rejonie Wybrzeża Środkowego od roku 2012 programu umacniania brzegów morskich na bezpieczeństwo uprawiania sportów wodnych i żeglugi małych jednostek w strefie przybrzeżnej. I ostrzegał przed zagrożeniami.

Teksty – prezentacje wystąpień

– Żeby żeglować bezpieczne potrzebujemy dobrego jachtu, dobrej załogi i dobrego humoru – mówił na zakończenie, dziękując prelegentom Marek Brągoszewski. I podkreślał, że wystąpienia były ucztą duchową. Kolejne spotkanie za rok, a już wkrótce na naszych łamach zamieścimy filmowy zapis wystąpień.

Konferencję zorganizowali Komisja Żeglarstwa Morskiego PZŻ i Pomorski Związek Żeglarski, pod honorowym patronatem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Partnerem było Narodowe Muzeum Morskie, miasto Gdańsk i Żeglarski.info Portal Informacyjny. Patronatem medialnym wydarzenie objęły: miesięcznik „Żagle”, Radio Gdańsk i portal trojmiasto.pl.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ