< Powrót
6
grudnia 2018
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Uniwersytet

Pierwsze Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

6 grudnia tego roku Uniwersytet Morski w Gdyni obchodzi swoje święto, które ma wyjątkowy charakter, bo przypada w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym punktem obchodów było uroczyste posiedzenie Senatu uczelni z udziałem zaproszonych gości.

Poza przedstawicielami społeczności akademickiej, kadry dydaktycznej i władz uczelni, w wydarzeniu uczestniczyli m.in. dyrektor generalny Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Mariola Chojnacka, wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk, przewodniczący Konwentu Morskiego ktp. ż.w. Zbigniew Sulatycki, dowódca III Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ktp. Wiesław Piotrzkowski, sekretarz Konwentu Morskiego Krzysztof Siedlikowski, europejski koordynator ludzi morza o. Edward Pracz. Obecni byli też przedstawiciele polskich uczelni, świata biznesu i instytucji branży morskiej.

Poczet sztandarowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Poczet sztandarowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

– Najważniejszym tegorocznym wydarzeniem w życiu naszej społeczności było uzyskanie statusu uniwersytetu – mówił w swoim wystąpieniu rektor, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. – To sygnał, że osiągnęliśmy kolejny szczebel rozwoju, to także sygnał dla armatorów, przedsiębiorców, także za granicą, że możemy być dla nich jeszcze bardziej znaczącym partnerem. Nadanie naszej uczelni rangi uniwersytetu to także prezent dla Gdyni, która do tej pory była jedynym dwustutysięcznym polskim miastem, które swojego uniwersytetu nie miało. To jednak nie jedyne wydarzenie historyczne w tym roku. Kolejnym jest Rejs Niepodległości dookoła świata na pokładzie „Daru Młodzieży” z udziałem 900 młodych ludzi, w tym 500 naszych studentów i uczniów średnich szkół morskich. To największe w tym czasie wydarzenie promocyjne Polski na świecie.

Rektor przypomniał też, że w tym roku UM w Gdyni został sklasyfikowany po raz pierwszy na Liście Szanghajskiej, stanowiącej ranking 500 najlepszych wyższych uczelni z całego świata. Gdyńska placówka zajęła w tym zestawieniu wysokie, 42 miejsce.

Rektor Uniwersytetu Morskiego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Rektor Uniwersytetu Morskiego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

– Nasza uczelnia już dziś jest najstarszą i największą taka placówką w Europie – mówił rektor. – Jest też najsilniejszym morskim ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce. Mamy ambicję, by się rozwijać w obszarach: instytucjonalnym, naukowo-badawczym i kadrowym. Kilka tygodni temu minister Marek Gróbarczyk pozytywnie odniósł się do mojej prośby przyłączenia do naszej uczelni Instytutu Morskiego i Instytutu Rybackiego. Przed nami zatem czas audytów, konsolidacji, spotkań zespołów roboczych, a efektem będzie fuzja i powstanie najsilniejszego ośrodka badawczo-naukowego w obszarze gospodarki morskiej. Tym ośrodkiem będzie Uniwersytet Morski w Gdyni.

W imieniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który w tym czasie uczestniczył w panelu ministrów podczas katowickiego szczytu klimatycznego COP 24, list z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów odczytała dyrektor Mariola Chojnacka.

– Tegoroczne święto jest wyjątkowe, bo obchodzimy je w rocznicę odzyskania niepodległości – mówiła przedstawicielka ministra Gróbarczyka. – Utworzenie uniwersytetu nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i ciężka praca władz i całej uniwersyteckiej społeczności. Uzyskanie tak wysokiej rangi to nie tylko prestiż i docenienie dorobku, ale i zobowiązanie do dalszego wysiłku i utrzymania wysokiego poziomu. Życzę wytrwałości całej uniwersyteckiej społeczności i wszelkiej pomyślności.

Dyrektor generalny MGMiŻŚ Mariola Chojnacka wręcza odznaczenia wyróżnionym.

Dyrektor generalny MGMiŻŚ Mariola Chojnacka wręcza odznaczenia wyróżnionym.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Morskiego było także okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych pracowników uczelni oraz nadania tytułów doktorskich i tytułów doktora habilitowanego. Wręczono też nagrody JM Rektora UMG dla wybitnych studentów, a najlepszym absolwentom UMG „Medale Absolwenta”.

W dalszej części obchodów święta Uniwersytetu Morskiego odbył się wernisaż prac fotograficznych pt. „Rejs Niepodległości” i Apel Pamięci.

Uniwersytet Morski w Gdyni został powołany do życia decyzją ministra spraw wojskowych gen. Józefa Leśniewskiego 17 czerwca 1920 r. jako Szkoła Morska w Tczewie, z dwoma wydziałami – nawigacyjnym i mechanicznym. Zajęcia dydaktyczne, z powodu trwającej wojny polsko-bolszewickiej zainaugurowano dopiero 8 grudnia (dzień ten obchodzony jest jako Święto Szkoły). Absolwenci uzyskiwali uprawnienia, jakie dawały studia wyższe. W 1930 r. szkołę przeniesiono do Gdyni, do nowo wybudowanego kompleksu budynków przy ul. Morskiej i przemianowano na Państwową Szkołę Morską. W czasie II wojny światowej szkoła prowadziła działalność w Wielkiej Brytanii.

Po wojnie placówka wróciła do dawnej siedziby jako szkoła średnia. W roku 1968 przekształcono Państwową Szkołę Morską w Gdyni w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W 2001 r. uczelnia otrzymała status akademii i zmieniła nazwę na Akademia Morska w Gdyni. W roku 2018 uczelnia uzyskała rangę Uniwersytetu Morskiego.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ