< Powrót
1
września 2015
Tekst:
dol
Zdjęcie:
wrotapomorza.eu

Plan rozwoju turystyki wodnej w Delcie Wisły

Do 7 września można zgłaszać uwagi do projektu „Koncepcji programowo-przestrzennej w obszarze Delty Wisły”. Za tą urzędową nazwą kryje się plan rozwoju m.in. bazy turystycznej, infrastruktury szlaków żeglarskich i obsługi ruchu turystycznego.

Projekt dotyczy obszaru Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Najistotniejszym celem przedsięwzięcia jest stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną, dającą turyście wodnemu możliwość przybicia do kei na kilka godzin lub na dłużej. Priorytetowe w założeniu autorów projektu są: udrożnienie dróg wodnych oraz uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej w punkty łączące nowo powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Ponadto istotnym założeniem jest rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego pod kątem ich  turystycznego wykorzystania.

Czy te działania wpłyną na wzrost turystyki wodnej na tych obszarach? Przekonamy się, kiedy inwestycje zostaną zrealizowane. Zanim to jednak nastąpi, Pomorski Urząd Marszałkowski zaprasza do zapoznania się z projektem i złożenia ewentualnych uwag do planowanych przedsięwzięć. Wszystkie informacje o trybie zgłaszania uwag, treść dokumentu i pomocne załączniki można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Turystyki i Promocji urzędu.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ