< Powrót
28
września 2018
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
Jędrzej Szerle
pomorskiego
Od lewej: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Ryszard Świlski, członek zarządu samorządu województwa, oraz Adam Korol, prezes Pomorskiej Federacji Sportu i poseł na Sejm RP.

Pomorskie żeglarstwo nagrodzone przez samorząd województwa

20 000 zł na zakup sprzętu sportowego otrzymał w piątek 28 września Pomorski Związek Żeglarski od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Władze samorządu województwa pomorskiego, na czele z marszałkiem Mieczysławem Strukiem, członkowie zarządu Pomorskiej Federacji Sportu, prezesi klubów i związków sportowych, trenerzy i zawodnicy zebrali się 28 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Konferencja „Sport w województwie pomorskim – podsumowanie i perspektywy rozwoju” była okazją żeby nagrodzić najlepsze dyscypliny i porozmawiać o sytuacji lokalnego sportu w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Ostatnie trzy dekady to okres nieustannych przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju, które dotknęły także sport – mówi Adam Korol, prezes Pomorskiej Federacji Sportu i poseł na Sejm RP. – Samorząd województwa pomorskiego i jednostki samorządu terytorialnego cały czas biorą w nich udział i cały czas wspierają środowisko sportowe, za co serdecznie dziękuję.

Wśród siedemnastu dyscyplin najbardziej efektywnie szkolącym młodzież w województwie pomorskim na drugim miejscu znalazło się żeglarstwo. W dowód uznania Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, odebrał z rąk Mieczysława Struka, Ryszarda Świlskiego, członka zarządu samorządu województwa, oraz Adama Korola czek na 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w celu szkolenia dzieci i młodzieży.

– Odbierałem nagrodę jako drugi, czyli nasza dyscyplina jest na Pomorzu najlepsza, poza lekką atletyką – mówi Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. – To duża satysfakcja i chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, trenerom i klubom za to, że żeglarstwo stoi tak wysoko.

– Pomorskie żeglarstwo jest jednym z najsilniejszych w Polsce, zwłaszcza w wydaniu dzieci i młodzieży – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Bardzo zależy nam na tym, żeby rozwijać piramidę sukcesu sportowego, czyli budować szeroką bazę w oparciu o aktywność nie tylko profesjonalnych klubów, ale też uczniowskich klubów sportowych, które cieszą się przychylnością władz lokalnych. Jesteśmy potęgą i powinniśmy tę potęgę wzmacniać.

Spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego było okazją również do przedstawienia wstępnych założeń Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu do roku 2025. Bartosz Krawczyński, dyrektor Pomorskiej Federacji Sportu, przedstawił zgromadzonym zarówno analizę SWOT potencjału lokalnego sportu, jak i kryteria, cele strategiczne oraz priorytety operacyjne.

Pomorski program rozwoju sportu do roku 2025. Wstępne założenia

PODZIEL SIĘ OPINIĄ