< Powrót
1
kwietnia 2019
Tekst:
Andrzej Szrubkowski, dol
Zdjęcie:
archiwum PBP
Bałtyku Południowego

Puchar Bałtyku Południowego – znamy tegoroczny kalendarz regat

Znamy kalendarz tegorocznych regat Pucharu Bałtyku Południowego. Jego ogłoszenie nastąpiło podczas obrad przedstawicieli regionów wchodzących w skład Konferencji PBP, które odbyły się w sobotę 30 marca.

Kalendarz Regat PBP 2019 zawiera 23 pozycje, a szczegółowy podział imprez wygląda tak: Region Elbląski – 6 regat; Region Kaliningradzki – 6 regat; Region Pomorski – 6 regat; Region Zachodniopomorski – 5 regat.

Nowy kalendarz to nie jedyne ważne ustalenie, jakie zapadło w czasie spotkania. W sobotę zatwierdzono także proponowane zmiany Regulaminu PBP dotyczące procedur klasyfikowania regat stosujących podział na grupy w poszczególnych klasach oraz przebiegu granicy wód Zatoki Gdańskiej. Tym samym zatwierdzono tekst jednolity Regulaminu oraz załączników: druk deklaracji organizatora regat i druk sprawozdania z regat, zwracając przy tym szczególną uwagę na obowiązek terminowego wypełniania obowiązków regulaminowych.

Podczas spotkania podkreślono również wagę stosowania przepisów World Sailing Offshore Special Regulation (WS OSR) regulujących wymagania odnoszące się do wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi jachtu w regatach. Odrzucono jednogłośnie wniosek przedstawiciela regionu kaliningradzkiego dotyczący zaniechania klasyfikowania klasy OPEN. Z zadowoleniem przyjęto natomiast deklarację Igora Bagrova, wiceprezesa Kaliningradzkiej Federacji Żeglarskiej, dotyczącą podjęcia starań o zastosowanie przez placówki konsularne Federacji Rosyjskiej uproszczonych procedur uzyskiwania wiz wjazdowych dla żeglarzy biorących udział w regatach.

Obrady były również okazją do oceny poziomu realizacji założeń PBP. Zdaniem uczestników Konferencji niepokojący jest spadek aktywności organizatorów regat w regionie zachodniopomorskim oraz trudności w stosowaniu przez uczestników regat przepisu 78 PRŻ mówiącego o zgodności aktualnego trymu regatowego jachtu z danymi zawartymi w certyfikacie pomiarowym.

Do Gdyni przyjechali przedstawiciele wszystkich regionów z wyjątkiem zachodniopomorskiego, co wiązało się z odbywającą się w tym samym czasie Szczecińską Galą Żeglarską. Spotkanie zakończono zaproszeniem do udziału w regatach Żeglarski Puchar Trójmiasta, inaugurujących klasyfikację PBP sezonie 2019.

Kalendarz PBP 2019

Sprawozdanie

2019_deklaracja_PBP

2019_Regulamin_PBP

PODZIEL SIĘ OPINIĄ