< Powrót
22
lutego 2017
Tekst:
Fundacja Port Jachtowy Trzebież / jsz
Zdjęcie:
Fundacja Port Jachtowy Trzebież

Są pieniądze na modernizację portu jachtowego Trzebież!

Ośrodek żeglarski w Trzebieży ma szansę powrócić do lat świetności. Zapadła decyzja o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 modernizacji portu jachtowego, w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak  Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego.

Fundacja Port Jachtowy Trzebież – nowy zarządca –  otrzyma w ramach dofinansowania na modernizację kwotę 2 864 745,85 zł, a całkowita wartość projektu wyniesie 6 226 473,16 zł. Planowane prace modernizacyjne portu jachtowego zakładają poprawę bezpieczeństwa i warunków postoju jednostek oraz docelowe zwiększenie pojemności mariny do około 180 miejsc.

trzebiez 1

– Cieszę się, że udało się nam zdobyć dofinansowanie unijne i mam nadzieję, że remont szybko się rozpocznie – mówi Zbigniew Zalewski, prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. – To jednak dopiero pierwszy krok do odnowienia Trzebieży.

Zmiany, które nastąpią w porcie jachtowym obejmą modernizację urządzenia terenu. Środki pozyskanie z RPO WZ 2014-2020 oraz wkładu własnego pokrytego przez Polski Związek Żeglarski pozwolą na przeprowadzenie m.in. prac związanych z remontem istniejących nabrzeży i budowę nowego pirsu falochronowego. Powstanie również plac do zimowania jachtów, nowa bosmanka czy wiata dla żeglarzy. Koniecznych zmian doczeka się również budynek administracyjno-socjalny. Zgodnie z projektem wszystkie prace muszą zostać wykonane przed końcem 2018 roku.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 złożyła Fundacja Port Jachtowy Trzebież – powołana jesienią przez Polski Związek Żeglarski i Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Fundacja ma za zadanie stworzyć warunki do stabilnego funkcjonowania ośrodka w Trzebieży, w szczególności objąć zarząd nad całą nieruchomością oraz jednostkami pływającymi. Po wyłonieniu i podpisaniu umów z wykonawcami robót budowlanych, rozpoczęcie prac w trzebieskim ośrodku planuje się na maj tego roku. Projekt rozbudowy i modernizacji mariny będzie realizowany we współpracy z władzami gminy Police.

–  Gminie Police też bardzo zależy, żeby Trzebież normalnie funkcjonowała, więc część dróg dojazdowych zostanie wyremontowana – dodaje prezes Zalewski.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ