< Powrót
8
września 2020
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
petlazulawska.com
Pętla
Przystań w Malborku.

Spółka Pętla Żuławska zakończyła działalność

Istniejąca od 2013 r. Spółka Pętla Żuławska zakończyła działalność. Jej zadaniem było monitorowanie i kierowanie projektem rozbudowy i rewitalizacji infrastruktury wodniackiej w delcie Wisły, zarządzanie marinami oraz podejmowanie działań promocyjnych.

Ze zrealizowanych w ramach tego projektu inwestycji skorzystało 60 415 żeglarzy na 34 183 jachtach. Spółka pozyskała 90 544 euro zewnętrznych środków finansowych, powstało 12 przystani i portów.

– Zrealizowaliśmy cel, jaki sobie postawiliśmy – deklaruje Michał Górski były prezes Spółki Pętla Żuławska i jej likwidator. – Jednym z warunków uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej było spełnienie trzech kryteriów. Pierwszym było wypełnienie wskaźnika zatrudnienia. Przekroczyliśmy go bardzo wyraźnie, bo utworzyliśmy 154 etaty dla osób zaangażowanych w obsługę powstałej infrastruktury. Drugi wskaźnik to liczba turystów, która powinna skorzystać z portów i przystani oraz innych obiektów zrealizowanych w ramach projektu. Miało być 38 tysięcy osób, a było około 200 tysięcy. Jestem przekonany, że udało się nam także spełnić trzeci warunek w formie aktywnej i widocznej promocji Pętli Żuławskiej jako produktu turystycznego. Rozpropagowaliśmy ponad 82 tysiące różnego rodzaju wydawnictw promocyjnych, uczestniczyliśmy w kilkunastu imprezach targowych, spółkę nagrodzono m.in. prestiżowym wyróżnieniem Komisji Europejskiej za opracowanie koncepcji zagospodarowania delty Wisły. A jeśli chodzi o przyszłość Pętli Żuławskiej, to projekt jest nadal realizowany. Druga część, będąca dopełnieniem części pierwszej, zmierza ku końcowi, a trwają przygotowania do części trzeciej polegającej na rozbudowie zaplecza portowego. Decyzją 11 samorządów z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zaangażowanych w projekt, kontynuację części zadań – dotyczących promocji Pętli Żuławskiej – przejmie Stowarzyszenie Żuławy.

Zdaniem Zbigniewa Ptaka, pełnomocnika marszałka województwa pomorskiego ds. szlaków wodnych, stworzona w ramach projektu infrastruktura zmieniła oblicze rekreacji i sportów wodnych w całym regionie.

– Osiągnęliśmy długo oczekiwany poziom europejski – uważa Zbigniew Ptak. – Przystanie i towarzyszące im zaplecze socjalne nie odbiega często od poziomu dobrego hotelu. Powołanie spółki było gwarantem trwałości projektu i tę trwałość oraz rozwój udało się zapewnić. Należy pogratulować osobom zaangażowanym w działanie spółki, bo koordynacja prac kilkunastu samorządów w tej dziedzinie nie była zadaniem łatwym. Spółka wywiązała się z niego należycie.

Zbigniew Ptak zauważa, że w nowej sytuacji, kiedy pieczę nad infrastrukturą przejmą poszczególne gminy, należy położyć nacisk na bardziej przemyślane podejście do kwestii zarządzania marinami.

– Nie może być tak, że samorząd ogłasza przetarg, a zwycięska firma przejmuje zarządzanie mariną w całości i zabiera wszystkie miejsca w marinie – mówi Zbigniew Ptak. – To zupełnie nie o to chodzi. Owszem, rozumiem, że jakaś nieduża część miejsc cumowniczych może być rozdysponowana między rezydentami w formie abonamentów, jednak najważniejsze jest, by z przystani mogli korzystać wszyscy. Muszą znaleźć się miejsca dla wodniaków, którzy będą cumować w określonych miejscach rotacyjnie. Tylko w ten sposób będzie można udostępnić obszar Pętli jak największej liczbie żeglarzy i turystów. Poza tym, rozbudowa infrastruktury generuje zwiększony ruch na trasach żeglugowych i w przystaniach. To z kolei wymaga szczególnej uważności w podejściu do kwestii bezpieczeństwa. Kolejny istotny problem to ekologia i utylizacja nieczystości. Z takimi wyzwaniami będą musiały zmierzyć się w przyszłości samorządy, ale jestem pewien, że wszystkie problemy da się rozwiązać z pożytkiem dla mieszkańców i gości naszego regionu.

Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przypomina, że projekt dotyczący Pętli Żuławskiej rozpoczął się już w 2010 roku, kiedy rozpoczęto budowę portów i przystani m.in. w Elblągu, Tolkmicku, Krynicy Morskiej i w Błotniku. W tym okresie powstały tez pomosty cumownicze w Tczewie i Drewnicy.

– Ten etap realizowany był w latach 2010-2014 – mówi Krzysztof Czopek. – W roku 2013 powołano spółkę do jednolitego zarządzania tymi przystaniami i portami w okresie trwałości projektu. Ten okres upłynął w tym roku. Zrealizowano 14 inwestycji, a w trakcie realizacji są: budowa przystani w Rewie, mostów w Tuńsku, Rzelichowie i Rypinie, przystań w Nowym Dworze i rozbudowa przystani w Błotniku. Siedem projektów jest na etapie finalizowania dokumentacji technicznej bądź wyboru wykonawcy. Jeśli chodzi o najbliższe wydarzenia związane z rozwojem Pętli Żuławskiej, to powiem, że w środę 9 września w Krynicy Morskiej podpisana zostanie umowa na dofinansowanie projektu Urzędu Morskiego w Gdyni pt. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. Ponad 11,2 mln zł unijnego dofinansowania pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Warto podkreślić, że projekt ten jest komplementarny z inwestycją Gminy Miasta Krynica Morska „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” i obie te inwestycje stanowią element przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Podsumowując, można powiedzieć, że Spółka Pętla Żuławska zakończyła działalność, jednak Pętla jako projekt turystyczny stale się rozwija, a my jako samorząd przyglądamy się, w jakich obszarach możemy jeszcze działać na rzecz tego rozwoju.

Od początku powstania w 2013 r. Spółka Pętla Żuławska wydała lub była współwydawcą ok. 82 500 egzemplarzy przewodników, ulotek lub map. Mariny Pętli odwiedziło 998 178 turystów.  Spółka zrealizowała 12 filmów o Pętli Żuławskiej. Zebrano też 908 ankiet od żeglarzy odwiedzających Pętlę.
Pętli Żuławskiej uzyskała 8 międzynarodowych i krajowych nagród i wyróżnień
Powstało 55 tekstów o Pętli, a szacowana liczba zagranicznych czytelników tekstów o Pętli Żuławskiej to 2,8 mln osób.
Spółka przeprowadziła 378 kontroli marin będących w jej dyspozycji oraz 18 przetargów o zasięgu krajowym i unijnym na wyłonienie operatorów marin.

Strona Pętli Zuławskiej

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ