< Powrót
27
maja 2018
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
MZT

Spotkanie przedstawicieli Rady MZT

O wchodzącym w życie 1 czerwca nowym Systemie Wystawiania Dokumentów dotyczącym przetwarzania informacji o danych technicznych jachtów rozmawiali przedstawiciele Rady Morskiego Zespołu Technicznego PZŻ, którzy w sobotę 26 maja spotkali się w Gdyni w siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Podobne spotkania odbywają się przynajmniej raz w roku, a tegoroczna Kursokonferencja Inspektorów Morskiego Zespołu Technicznego, poza podsumowaniem pracy MZT w ciągu minionych dwunastu miesięcy, podporządkowana była kilku ważnym tematom.

– Najważniejszą sprawą, jaką zajmowaliśmy się podczas sobotniego spotkania był system SWD – System Wystawiania Dokumentów gromadzenia i przetwarzania danych o jachtach morskich – mówi szef MZT Polskiego Związku Żeglarskiego Dawid Hałoń. – Dotyczy on wszystkich danych technicznych – parametrów, wymiarów, informacji o instalacjach, wyposażeniu a także nazwa jachtu, numer POL i tak dalej, więc kilkudziesięciu pozycji. Do tej pory dane te były gromadzone ręcznie, natomiast dokumenty były wystawiane oczywiście elektronicznie, ale w osobnych, niezintegrowanych plikach. Taki system pracy czasem powodował błędy, a co za tym idzie, konieczność ich korygowania. Teraz opracowaliśmy zintegrowany plik, zawierający wszystkie potrzebne inspektorom do pracy formularze. Podczas nanoszenia danych system sam wychwyci powtórzenia, błędne zapisy, co pozwoli na ich natychmiastowe poprawienie. To znacznie ułatwi opracowywanie wszelkich zestawień, jak na przykład Rejestr Jachtów Morskich znajdujących się pod nadzorem MZT PZŻ.

Aby 1 czerwca system mógł zacząć działać bez przeszkód, od pół roku był już testowany przez jednego z inspektorów. Pozwoliło to na dokonanie niezbędnych poprawek w działaniu zintegrowanego pliku.

Kolejny ważny temat sobotniego spotkania to stan przygotowań do kontroli, jaką przejdzie MZT. Jej wynik zadecyduje o przedłużeniu licencji upoważnienia, na podstawie której Zespół prowadzi swoje działania. Dawid Hałoń deklaruje, że inspektorzy są dobrze przygotowani do tego sprawdzianu.

– Poza tymi wyzwaniami, jest jeszcze jeden cel, jaki sobie postawiliśmy – mówi Dawid Hałoń. – Chcemy utrzymać lub powiększyć liczbę inspektorów pracujących w Zespole. Aby dołączyć do naszego zespołu trzeba legitymować się stopniem jachtowego sternika morskiego, mieć wykształcenie wyższe techniczne i wykazać się udokumentowanym pięcioletnim stażem pracy w branży jachtowej lub okrętownictwie. Zależy nam na pozyskiwaniu ludzi z branży, bo to daje gwarancję dobrej i fachowej realizacji zadań należących do Zespołu.

W planach na najbliższy okres inspektorzy MZT mają też dalsze opracowanie archiwum jachtów morskich, które obejmuje wszystkie dokumenty wystawione przez inspektorów MZT PZŻ. Archiwum działa już od dwóch lat, wprowadzane są udoskonalenia, a w planach jest dalsza digitalizacja dokumentów utworzonych w latach ubiegłych. Archiwum to komputerowa bazy zawierająca możliwie pełną historię wszystkich zarejestrowanych na przestrzeni lat jednostek, umożliwiająca śledzenie zmian dotyczących armatorów, nazw, numerów POL i innych danych (głównie chodzi o dane techniczne jednostek.

O tym, na ile udało się te zadania zrealizować Rada będzie rozmawiać na kolejnym spotkaniu za rok. Spotkania samej pięcioosobowej Rady odbywają się 4-5 razy rocznie, Kursokonferencja odbywa się zazwyczaj raz do roku.

Najważniejsze zadania Rady MZT to m.in.:

– opracowanie przepisów i procedur technicznych dotyczących budowy, wyposażenia eksploatacji jachtów morskich o długości określonej obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa żeglugi

– przekazywanie inspektorom MZT PZŻ informacji o zatwierdzonych zmianach przepisów i procedur w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku na kursokonferencji inspektorów MZT PZŻ

– wydawanie wykazów zatwierdzonych dokumentacji na budowę jachtów morskich o długości kadłuba określonej obowiązującymi przepisami prawa

– opracowanie „Rejestru jachtów morskich znajdujących się w nadzorze MZT PZŻ”,

– nadzorowanie i opiniowanie działalności inspektorów MZT PZŻ oraz organizowanie szkoleń dla inspektorów MZT PZŻ oraz staży szkoleń dla kandydatów na inspektorów MZT PZŻ

– współpraca z władzami, komisjami i zespołami PZŻ w zakresie technicznym dotyczącym jachtów.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ