< Powrót
27
października 2017
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Dariusz Olejniczak

Szwedzi mile widziani na polskim wybrzeżu

Do końca września 2019 r. trwać będzie projekt South Coast Baltic służący udoskonalaniu infrastruktury i usług świadczonych w portach i marinach południowego wybrzeża Bałtyku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez instytucje z Niemiec, Polski, Litwy i innych krajów nabałtyckich.

– Pomysł narodził się w Niemczech – wyjaśnia Grzegorz Walczukiewicz ze Związku Miast i Gmin Morskich. – To kontynuacja wcześniejszego bałtyckiego projektu, Marriage, którego gospodarzami także byli Niemcy. To oni zaprosili nas do reprezentowania strony polskiej. Przystaliśmy bardzo chętnie, bo zależy nam na wypromowaniu Bałtyku południowego w Europie i na świecie. Podobnie jak Niemcy chcemy  przyciągnąć do naszych portów i marin jak największą liczbę żeglarzy ze Skandynawii – Szwedów, Norwegów, Duńczyków. To bardzo dobra grupa klientów, a my dziś nie mamy się już czego wstydzić, jeśli chodzi o naszą infrastrukturę. Podniesienie poziomu świadczonych usług będzie korzystne także dla naszych rodzimych żeglarzy. Udział w tym projekcie to szansa na promocję.

W piątek 27 września na Politechnice Gdańskiej spotkali się przedstawiciele partnerów projektu. Omówili dotychczasowe działania i wzięli udział w warsztatach poświęconych przede wszystkim jakości świadczonych w polskich przystaniach usług. Poza przedstawicielami ZMiGM oraz Politechniki, koordynującej badania prowadzone w ramach SCB, obecni byli zarządcy marin m.in. z Helu i Gdyni, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie, Gdańskiego Ośrodka Sportu i innych instytucji z polskiego wybrzeża.

Było to I regionalne spotkanie interesariuszy, kolejne odbywać się będą co kilka miesięcy w ciągu następnych dwóch lat. Zorganizowana zostanie też międzynarodowa konferencja poświęcona efektom projektu. A tym najważniejszym ma być promocja południowego Bałtyku, od Kłajpedy po Rugię. Służyć temu będą m.in. darmowy, szczegółowy przewodnik po całym regionie i jego portach, dostępny w marinach i rozdawany podczas międzynarodowych targów żeglarskich i turystycznych z udziałem ZMiGM, strona internetowa informująca o projekcie oraz walorach żeglugowych tej części Bałtyku.

– To umożliwi nam dotarcie do żeglarzy od dawna pływających po morzu, jak i tych z głębi lądu – mówi Grzegorz Walczukiewicz. – Naszym zdaniem warto promować nie tylko samo wybrzeże, ale i walory turystyczne obszarów lądowych. Stąd udział w projekcie Spółki Pętla Żuławska, która otwiera nowe możliwości żeglarzom czy motorowodniakom śródlądowym.

Michał Górski, prezes spółki Pętla Żuławska poinformował zebranych o planowanych i podejmowanych działaniach na rzecz ustandaryzowania obsługi żeglarzy korzystających z przystani na tej śródlądowej trasie, rozwoju tych przystani i aktualnym stanie sieci żuławskich marin.

Doktor inżynier Marcin Forkiewicz przedstawił z kolei wynik badań przeprowadzonych wśród żeglarzy korzystających z nadbałtyckich portów. Badania dotyczyły m.in. tras po których pływają, wieku żeglarzy i najchętniej odwiedzanych portów. Wyniki ankiet posłużą za bazę wiedzy o specyfice profilów klientów portów oraz pozwolą określić, na co należy zwrócić uwagę w projektach budowy, renowacji i rozbudowy infrastruktury portów, a także, jakie usługi są najbardziej oczekiwane przez żeglarzy pływających po tym rejonie Bałtyku.

W części warsztatowej rozmawiano przede wszystkim o sposobach i potrzebach szkolenia obsługi marin, oczekiwaniach żeglarzy i specyficznych grupach klientów, jak dzieci czy osoby starsze. Uczestnicy warsztatów uznali, że konieczne jest opracowanie pakietu dobrych praktyk, którymi kierowaliby się bosmani i zarządcy przystani.

W projekcie South Baltic Coast biorą udział także przedstawiciele środowisk żeglarskich Danii, Rosji, Łotwy i Estonii. Koszt przedsięwzięcia wynosi 2,5 mln euro, a środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wymiernym efektem podejmowanych działań ma być dwudziestoprocentowy wzrost transgranicznego ruchu turystycznego w portach Bałtyku Południowego. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie ZMiGM.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ

Błękitna szkoła