< Powrót
28
marca 2023
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
rysnal / Wikipedia
rzekach Żeglarski szlak kulturowy
Pochylnia Buczyniec na Kanale Elbląskim.

Żeglarski szlak kulturowy połączy Zalew Wiślany z Pojezierzem Iławskim

Powstaje nowy projekt dla wodniaków na miarę Pętli Żuławskiej. Kilkanaście samorządów, organizacji i stowarzyszeń zawiązało inicjatywę „Żeglarski szlak kulturowy delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”. Jego celem jest m.in. budowa nowych i unowocześnienie starych przystani oraz stworzenie oferty turystycznej.

7 lutego 2023 roku w Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu przedstawiciele siedmiu organizacji podpisali list intencyjny powołujący nowy projekt – „Żeglarski szlak kulturowy delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”. Jest to efekt wieloletnich starań m.in. środowiska żeglarskiego z Pojezierza Iławskiego, żeby usprawnić im żeglugę z Zalewem Wiślanym i morzem.

– Pomysł powoli się rodził, a teraz próbujemy go urealnić – mówi Zbigniew Ptak, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. aktywizacji Żuław i Zalewu Wiślanego oraz inicjator przedsięwzięcia. – Założeniem szlaku jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar obu województw, zaktywizowanie gospodarcze obszarów położonych w jego pobliżu, opracowanie spójnej komunikacji marketingowej, integracja środków w celu jej sfinansowania oraz powstanie krajowej i europejskiej marki.

Podstawową ideą projektu jest stworzenie oferty turystycznej dla wodniaków i turystów, którzy płyną z Pojezierza Iławskiego do Zalewu Wiślanego.

– Trochę jest tak, że obecnie płynie się przez 150 km i nie ma wielu atrakcji, dla których warto się zatrzymać – dodaje Ptak. – Tymczasem wokół tego szlaku znajduje się bardzo bogate dziedzictwo kulturowe. Są to zarówno obiekty hydrotechniczne – śluzy, jazy, wrota i pochylnie – jak i zespoły pałacowo-dworkowe, sanktuaria czy najniżej położony punkt w Polsce.

Dla ożywienia szlaku niezbędne są inwestycje. Dlatego projekt zakłada zbudowanie nowych przystani oraz rozbudowę i unowocześnienie już istniejących. Powstać ma też infrastruktura na lądzie, na przykład wypożyczalnie rowerów.

Zainteresowanie projektem pokazuje, jak istotny jest on dla regionu. O ile 7 lutego list intencyjny podpisało siedem organizacji – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Gościńce Kanału Elbląskiego i Jezioraka, Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – tak teraz sygnatariuszy jest już kilkunastu. Udział w projekcie zadeklarowali także m.in. Urząd Morski w Gdyni, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku czy Lasy Państwowe.

– Wystosowałem już pisma do wszystkich sygnatariuszy, żeby wytypowali osoby, które wejdą do zespołu zadaniowego – tłumaczy Zbigniew Ptak. – 5 kwietnia odbędzie się w Elblągu pierwsze spotkanie, na który omówimy zadania i podzielimy obowiązkami – ustaleniem obszaru, w którym będziemy realizowali projekt, inwentaryzacją szlaku, opracowaniem raportu, wypracowaniem oferty turystycznej dedykowanej poszczególnym grupom odbiorców, opracowaniem komunikacji marketingowej i programu wdrażania oraz oczywiście określeniem źródeł finansowanie.

Jak szacuje Zbigniew Ptak, ten pierwszy etap powinien zająć około dwóch lat. Horyzont wykonania całego projektu to zaś 5-8 lat.

Co myślisz o tym artykule?
+1
16
+1
2
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
2

PODZIEL SIĘ OPINIĄ