< Powrót
22
stycznia 2021
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
mat. prasowe/Port Gdańsk
torze wodnym

Żegluga po torze wodnym i kanałach portowych – kapitanat wyjaśnia

Czy wolno żeglować po torze wodnym i kanałach portowych, czy nie wolno? A jeśli można, to na jakich zasadach? Niektórzy żeglarze uważają, że kapitanaty portów działają bezprawnie i stosują w tej sprawie samowolkę. Zapytaliśmy u źródeł i mamy odpowiedź.

O to, czy poruszanie się jachtem na żaglu na określonych akwenach jest możliwe spytaliśmy Urząd Morski w Gdyni. Odpowiedź otrzymaliśmy z Kapitanatu Portu Gdańsk. Czytamy w niej m.in., że kwestie te reguluje zarządzenie nr 9 dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 16 lipca 2018 r. – Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2018 r., poz. 2832, z 2019 r. poz. 3329, z 2020 r. poz. 2802, 3500 i 3893). Szczegółowo zajmują się tą budzącą kontrowersje sprawą paragrafy 103 i 104.

103. 1. Kanałem roboczym kapitanatu portu Gdańsk jest kanał 14 VHF.

2. Wszystkie statki wchodzące/wychodzące na akwen Wisły Śmiałej oraz do przystani Sopot Molo obowiązane są do uzyskania zgody kapitanatu portu. Z obowiązku tego zwalnia się statki o długości do 7,5 m, które nie prowadzą działalności komercyjnej.

3. Z uzyskania zgody kapitanatu portu na wejście/wyjście statku zwolnione są holowniki i statki pilotowe zajęte czynnościami z wprowadzaniem i wyprowadzaniem statków.

104. 1. Poruszanie się statków sportowych w porcie Gdańsk od wejścia głównego do mostu Zielonego, Stągiewnego, Kolejowego oraz w Porcie Północnym jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody Służby Dyżurnej kapitanatu portu. Zgodę na wejście/wyjście można uzyskać drogą radiową na kanale 14 UKF lub telefonicznie.

2. Zgodę na poruszanie się na tych trasach jednostek pod żaglami mogą uzyskać wyłącznie statki wyposażone w UKF – kanał 14.

3. Ruch skuterów wodnych wewnątrz Portu Gdańsk dozwolony jest tylko na trasie od mostu Zielonego i Stągiewnego przez obrotnicę przy Polskim Haku do ujścia Wisły Śmiałej. Jednostki sportowe lub rekreacyjne inne niż komercyjne, poruszające się na tej trasie bez zamiaru wyjścia z portu, są zwolnione z obowiązku zgłaszania się do Służby Dyżurnej kapitanatu.

Kolejnym dokumentem regulującym żeglugę po torze wodnym i kanałach portowych jest zarządzenie porządkowe nr 14 dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 17 lipca 2013 r., w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  poz. 2868, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2425). Stanowi ono, że żegluga jednostek rekreacyjno-sportowych po wodach portowych i torach wodnych może odbywać się tylko wówczas, gdy nie ma innej możliwości dopłynięcia na miejsce przeznaczenia, przy czym przejście to powinno odbywać się najkrótszą trasą, zgodnie z przepisami portowymi i zachowaniem należytej ostrożności. Równocześnie, na poruszanie się takich jednostek na żaglach wymagana jest uprzednia zgoda kapitanatu portu, zaś w szczególnych przypadkach aktywności jednostek rekreacyjno-sportowych, takich jak zawody, szkolenia, regaty itp. wymagana jest dodatkowo zgoda Kapitanatu Portu Gdańsk.

Podsumowując: żegluga na akwenach podległych Kapitanatowi Portu Gdańsk jest możliwa, jednak na określonych warunkach i w określonych przypadkach. Przed podjęciem decyzji o przepłynięciu akwenów portowych zawsze warto sprawdzić, czy podobne regulacje obowiązują na obszarach jurysdykcji konkretnych kapitanatów.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ