< Powrót
17
listopada 2020
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
regulaminie

Zmiany w Regulaminie Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski!

Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego zatwierdził zmiany w regulaminie Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski. Uchwała w tej sprawie obowiązuje od 12 listopada 2020 r., a najważniejsza nowość to włączenie do regulaminu zasad wyłaniania organizatorów mistrzostw.

– Rzeczywiście, te zmiany wprowadzają nową jakość – deklaruje Andrzej Szrubkowski, przewodniczący Kolegium Zespołu ds. Regat Morskich Polskiego Związku Żeglarskiego i współautor zmian. – Chodzi o obecny paragraf 5 regulaminu, regulujący procedurę wnioskowania i przyznawania licencji PZŻ na organizację mistrzostw. Po sprawdzeniu dotychczas obowiązującego systemu doszliśmy do wniosku, że licencje były przyznawane bez pogłębionej analizy dotyczącej kandydata na organizatora. Ich uzyskanie było raczej formalnością, w której najuciążliwszym elementem było wniesienie opłaty licencyjnej. Uzyskanie licencji do niczego właściwie organizatora nie zobowiązywało.

Obszerny paragraf 5 zawiera m.in. szczegółowe wymagania ofertowe. Również te dotyczące zasad składania ofert. Muszą być kompletne, złożone w terminie, w sposób określony w zawiadomieniu o otwarciu konkursu ofert. Ponadto, w myśl nowych zasad, złożona oferta musi zawierać szczegółowe informacje o lokalizacji i organizacji MŻMP, w szczególności opisu akwenu, tras poszczególnych wyścigów, ramowego terminarza imprezy oraz planu promocyjnego i  założeń organizacyjnych. Oferta powinna być uzupełniona o wszelkie informacje, ilustracje, plany, materiały foto-wideo, które mogą mieć wpływ na ocenę jej atrakcyjności.

Zdaniem Andrzeja Szrubkowskiego, opisana sytuacja dotyczy nie tylko mistrzostw Polski, ale i Pucharu Polski. Dlatego obecnie zarząd pracuje nad zmianami w regulaminie pucharowym. Pozwoli to w przyszłości uniknąć instrumentalnego wykorzystywania przez organizatorów prerogatyw Polskiego Związku Żeglarskiego do budowania prestiżu poszczególnych regat i wpisywania ich w kalendarz Pucharu Polski.

– Spotykaliśmy się z takimi przypadkami, że chwilę po otrzymaniu licencji organizatorzy zmieniali treść zawiadomień o regatach, albo nie wypełniali postanowień regulaminu – przekonuje przedstawiciel PZŻ. – Mieliśmy z tym do czynienia w tym roku kilka razy.

Kolejne zmiany to m.in. usunięcie z regulaminu skomplikowanej tabeli bonifikat za długość rozegranych wyścigów. Teraz w mistrzostwach Polski premiowane będą długie wyścigi na trasach otwartych ze współczynnikiem 1,3.

Nasz rozmówca, pytany o konkretne przypadki instrumentalnego traktowania regulaminów MŻMP i PP zastrzegł, że oficjalnie nikt nie postawił tego typu zarzutów.

– Nie mieliśmy w Zespole ochoty na udowadnianie tego typu wykroczeń i prowadzenie dochodzeń, choć zostały ujawnione przesłanki do pewnych wątpliwości – mówi Andrzej Szrubkowski. – Natomiast generując zmiany w jednym regulaminie teraz, a w kolejnym  (Pucharu Polski – red.) za chwilę, zawarliśmy przepisy eliminujące możliwość takich działań. Pamiętajmy przy tym, że o ile niemal wszyscy uważają, że przepisy przeszkadzają im w swobodnym organizowaniu regat, o tyle nie ma obowiązku występowania o prawo organizacji regat mistrzowskich czy pucharowych. Ranga mistrzostw Polski czy regat z cyklu Pucharu Polski musi mieć jakiś wymiar. Trzeba podporządkować się przepisom licencjodawcy. Ustawa o sporcie wyraźnie mówi, kto jest uprawniony do organizacji mistrzostw Polski czy Pucharu Polski.

Regulamin MŻMP

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ