< Powrót
15
stycznia 2016
Tekst:
dol
Zdjęcie:
Dariusz Olejniczak

Edukacja i wychowanie przez żeglarstwo

Żeglarstwo to dyscyplina sportu umożliwiająca wszechstronny rozwój młodych ludzi, a edukacja morska jest szansą dla uczniów na rozwój kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Taka była główna teza spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli, Pomorskiego Związku Żeglarskiego i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z reprezentantami samorządów województwa pomorskiego odpowiedzialnymi za prowadzenie szkół w poszczególnych gminach. Spotkanie odbyło się 15 stycznia w gdańskiej siedzibie CEN.

– Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji, które będą składać wnioski o udział w projekcie kompleksowego wspomagania szkół i placówek edukacyjnych – wyjaśnia Małgorzata Bukowska-Ulatowska, konsultantka w Centrum Edukacji Nauczycieli. – Chodzi o rozdysponowanie unijnych środków przeznaczonych na różnorodne, odmienne od tradycyjnych, atrakcyjne formy pracy dla dzieci i młodzieży. W tym wypadku mówimy o edukacji morskiej, co wiąże się ściśle z regionem, w którym działamy. Chcemy włączyć uczniów, nauczycieli i rodziców w realizację tego programu.

Program realizowany będzie przy wsparciu środków unijnych w ramach konkursu Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

– Zachęcam do wykorzystania szansy, jaką tworzą Pomorski Związek Żeglarski i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w ramach tworzonego programu – mówił rektor AWF, prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska do uczestników spotkania.

Podczas konferencji przedstawiciele Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej, działającej pod auspicjami PoZŻ, dr Bogdan Olszewski i Leopold Naskręt oraz prodziekan AWF, dr Zbigniew Czubek, omówili założenia programu umożliwiającego rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów poprzez edukację morską i żeglarstwo. Wskazano na wszechstronność tej edukacji i znakomite zaplecze dydaktyczne oraz doświadczoną kadrę, świetnie przygotowaną do prowadzenia zajęć z młodzieżą.

A co kryje się pod pojęciem kompetencji kluczowych pozyskiwanych przy okazji edukacji żeglarskiej i morskiej? To wszystkie cechy i umiejętności przydatne na współczesnym rynku pracy: m.in. znajomość języka angielskiego, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, wiedza informatyczna, kompetencje społeczno-obywatelskie, przedsiębiorczość. W ramach projektu uczniowie będą doskonalić umiejętności życiowe i rozwijać swoje uzdolnienia.

– Bardzo ważne jest, żeby myśleć nie tyle o samym żeglarstwie jako takim, ale o tym, że właśnie żeglarstwo jest często jedyną drogą dotarcia do ucznia pozbawionego motywacji, kompetencji społecznych, wiary w siebie – uważa Dorota Granuszewska-Babiańska z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. – Rozwoju tych podstawowych kompetencji nie da się zadekretować ze szkolnej ławki. Jeśli nie wykorzystamy wcześniejszych doświadczeń w realizacji programu, to stracimy szanse na to, by młodych ludzi wyposażyć w te najważniejsze umiejętności. Zależy nam zatem, by wszelkie instytucje zajmujące się edukacją, czy organy prowadzące placówki, potrafiły korzystać z takich form rozwoju i edukacji. Stąd podjęta właśnie próba realizacji tego przedsięwzięcia. 

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ