< Powrót
16
listopada 2018
Tekst:
Leopold Naskręt
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Edukacji Morskiej

I spotkanie Sieci animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Pomorski Program Edukacji Morskiej to zbiór działań, w formie oferty edukacyjnej, skierowanych do szkół oraz placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia w województwie pomorskim.

Program integruje wiedzę z wielu przedmiotów, proponując całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym. Został zainicjowany na konferencji „Edukacja morska jako element kształtujący tożsamość lokalnej społeczności” w kwietniu 2017 r., w Łebie.

Projekt, którego głównym celem jest budowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi regionu Pomorza w obszarach żeglarstwa, turystyki wodnej i rekreacji, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej i morskiej, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczniów placówek kształcenia specjalnego oraz nauczycieli wszystkich placówek oświatowych. Został „zwodowany” 15 czerwca na konferencji inauguracyjnej w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku.

W tym roku szkolnym, PPEM wchodzi w etap realizacji. Koordynatorzy projektu zapraszają szkolnych animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej – nauczycieli ze szkół i placówek województwa pomorskiego – na pierwsze spotkanie Sieci – 28 listopada 2018 r., w godzinach 11-13 do siedziby Pomorskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni, al. Jana Pawła II 11.

Program spotkania:
1. Założenia i sposoby realizacji PPEM.
2. Edukacja morska na zajęciach różnych przedmiotów.
3. Certyfikacja udziału w programie.
4. Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej – oferta edukacyjna dla szkół.
5. Rejsy integracyjne i edukacyjne.

Na zakończenie pracy Sieci uczestnik (animator, uczeń) otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ