< Powrót
16
lutego 2021
Tekst:
Bogdan Warcholiński, Krzysztof Maćkowiak, dol
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
techniczny

Jachtowy nadzór techniczny nowej generacji

Działający od 1949 r. Morski Zespół Techniczny Polskiego Związku Żeglarskiego początkowo funkcjonował pod nazwą Komisja Nadzoru Technicznego, a następnie jako Zespół Nadzoru Technicznego PZŻ. Inspektorzy regularnie uaktualniają zasady i procedury otyczące przeglądów technicznych jachtów. Właśnie została przeprowadzona ostatnia taka aktualizacja.

– Zmiany wiążą się z koniecznością aktualizacji przepisów i odnowienia procedur, tak by były spójne z obowiązującym przebiegiem wydawania dokumentów jachtów – informuje Dawid Hałoń, szef MZT, który referował działania inspektorów podczas niedawnego posiedzenia Zarządu PZŻ. – Z punktu widzenia żeglarzy, czyli odbiorców naszych usług, nie będzie żadnych utrudnień.

Postęp w projektowaniu jachtów obejmuje m.in. projekt hydro- i aerodynamiczny oraz obliczenia konstrukcyjne z zastosowaniem najnowszych technologii komputerowego wspomagania projektowania. Stosowane są nowe materiały i technologie budowy kadłubów i wyposażenia, napędy hybrydowe i elektryczne oraz bardzo zaawansowane systemy elektryczne i elektroniczne. Powoduje to konieczność stosowania norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) dotyczących bezpieczeństwa, wymiarowania i dzielności morskiej.

Polski Związek Żeglarski, który sprawuje nadzory nad jachtami, musi zmierzyć się z tymi wymaganiami. W ostatnim czasie na wniosek Związku, Polski Komitet Normalizacyjny powołał trzech inspektorów Morskiego Zespołu Technicznego: Dawida Hałonia, Krzysztofa Maćkowiaka i Gerarda Wawrzyniaka, na członków Komitetu Technicznego Statków i Techniki Morskiej. Umożliwi to członkom MZT zapoznanie się z wizją pracy PKN, aktywną pracę w grupach projektowych, wpływanie na kształt projektów norm poprzez ich opiniowanie, a także uczestnictwo w pracach komitetów technicznych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

Na co dzień Morski Zespół Techniczny jest podmiotem upoważnionym do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m. W jego skład wchodzi 14 rzeczoznawców-inspektorów.

Praca Zespołu podlega Systemowi Zarządzania Jakością ISO PN-EN ISO 9001:2009 i jest zgodna z aktualizowanymi na bieżąco procedurami, normami, dyrektywami Unii Europejskiej i przepisami prawa.

Zadania MZT

– tworzenie i aktualizacja (z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych, norm i dyrektyw Unii Europejskiej) przepisów technicznych dotyczących budowy, stałego wyposażenia oraz eksploatacji jachtów morskich o długości określonej obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa żeglugi,

– pomiary rejestracyjne jachtów zgodnie z obowiązującą normą ISO,

– prowadzenie i aktualizacja rejestru jachtów morskich znajdujących się w nadzorze Polskiego Związku Żeglarskiego,

– wykonywanie przeglądów technicznych i przeprowadzanie prób nadzorowanych jednostek,

– wystawianie, korygowanie, zawieszanie i przywracanie orzeczeń zdolności żeglugowej, będących podstawowym dokumentem technicznym jachtu,

– wystawianie opinii rzeczoznawczych, wyceny i innych dokumentów dotyczących jachtów,

– współpraca z administracją morską,

– prowadzenie naborów, szkolenie i wdrażanie kandydatów na nowych inspektorów.

Morski Zespół Techniczny Polskiego Związku Żeglarskiego w swojej działalności realizuje stały nadzór techniczny nad morskimi jachtami żaglowymi i motorowymi, do czego przygotowany jest zarówno kadrowo, merytorycznie jak i technicznie. Zespół skupia profesjonalną, wykwalifikowaną i doświadczoną zawodowo kadrę techniczną inspektorów i rzeczoznawców. Kilku inspektorów ma tytuł doktora inżyniera i prowadzi wykłady na wyższych uczelniach technicznych. Wielu ma stopień kapitana oraz szerokie doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji jachtów i statków.

Wszyscy inspektorzy są rzeczoznawcami, a niektórzy również biegłymi sądowymi i ławnikami w Izbach Morskich.  W latach 1980 – 1995 inspektorzy ZNT PZŻ działali również jako nieetatowi inspektorzy Działu Jachtów Polskiego Rejestru Statków, pozyskując doświadczenia profesjonalnego okrętowego nadzorowania budowy i eksploatowania, sprawdzania stateczności i niezatapialności, jak również analizowania i zatwierdzania dokumentacji technicznej jednostek pływających.

Morski Zespół Techniczny PZŻ wydaje i utrzymuje Przepisy Nadzoru Budowy i Wyposażenia Jachtów Morskich, które są aktualizowane, stosownie do wprowadzanych norm, technologii budowy oraz nowych materiałów wykorzystywanych w procesie wytwarzania kadłubów i wyposażenia jachtowego.

Zespół utrzymuje ścisłą współpracę z Urzędami Morskimi w Gdyni i w Szczecinie, a jego działalność podlega regularnym audytom ministerstwa właściwego dla spraw gospodarki morskiej oraz urzędów morskich. Zespół organizuje cykliczne audyty wewnętrzne, szkolenia inspektorów i kursokonferencje, jak również cotygodniowe spotkania za pośrednictwem platformy internetowej.

Zespół prowadzi również działania organizacyjne i informacyjne, mające na celu ułatwienie armatorom współpracy w zakresie czynności nadzorczych i eksploatacji swoich jednostek pływających.

W roku 2012, pod kierownictwem Jerzego Maćkowiaka, MZT PZŻ opracował i wprowadził System Zarządzania Jakością, który stale jest doskonalony i umożliwia prowadzenie nadzorów nad jachtami morskimi na poziomie światowych standardów. Zespół realizuje usługi techniczno-rzeczoznawcze w oparciu o autorski system komputerowy służący do audytowania czynności nadzorczych, wystawiania dokumentów technicznych i sprawozdawczych.

W nadzorze MZT PZŻ znajduje się przeszło tysiąc jachtów stacjonujących w różnych portach świata. Inspektorzy wystawiają rocznie przeszło pół tysiąca dokumentów technicznych, a liczba współpracujących z MZT PZŻ  podmiotów ciągle rośnie. Zespół funkcjonuje równolegle do Inspektoratu Statków Śródlądowych i Jachtów Polskiego Rejestru Statków i wystawia równoważne dokumenty techniczne w zakresie jachtów o ustawowo określonej długości.

Strona MZT

PODZIEL SIĘ OPINIĄ