< Powrót
16
marca 2016
Tekst:
tef
Zdjęcie:
arch. Tomasza Sobieszczańskiego

Kpt. Lobo chętny do współpracy

Słynny kpt. Lobo, czyli Tomasz Sobieszczański, zadeklarował chęć współpracy z Pomorską Szkołą Żeglarstwa i Edukacji Morskiej.

Tomasz Sobieszczański, znany szerzej jako Lobo, to kapitan żeglugi wielkiej, żeglarz, rybak, marynarz, działacz społeczny, aktywny animator kultury morskiej, pisarz, publicysta, fotografik, filmowiec, wychowawca młodzieży.

Urodził się w 1944 roku w Warszawie. Po studiach w gdyńskiej Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego na kilkadziesiąt lat związał swój los z gdyńskim Dalmorem – największą polską spółką rybacką. Dowodził w sumie kilkudziesięcioma jednostkami.

Był też m.in. przewodniczącym Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej w Gdyni, współzałożycielem Polskiego Bractwa Kutrowego i organizatorem rejsów dla dzieci oldtimerem „Sawatour, pod hasłem „Rejs ku wielkiej przygodzie”.

Swoje opowiadania, wspomnienia i artykuły publikował w „Wybrzeżu”, „Morzu” i „Kurierze Morskim”. Za pracę zawodową i działalność w sferze kultury morskiej wyróżniony został złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, medalem pamiątkowym „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” i odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”.

Ministerstwo Infrastruktury powołało go na ławnika Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

W marcu 2009 roku, za swoją działalność na rzecz Kultury Morskiej, został wyróżniony prestiżową, międzynarodową nagrodą CONRADY – Indywidualności Morskie. Obecnie wykłada kilka zawodowych przedmiotów w Szkole Morskiej w Gdyni.

W każdej wolnej chwili żegluje z młodzieżą na swoim jachcie „Lobo de Mar”. Prowadzi też popularnego bloga morsko-żeglarskiego posejdon.sos.pl/.

W rozmowie z członkami Zarządu Pomorskiego Związku Żeglarskiego: prezesem Bogusławem Witkowskim i Leopoldem Naskrętem, kpt. Sobieszczański zadeklarował chęć współpracy z Pomorską Szkołą Żeglarstwa i Edukacji Morskiej, prowadzoną przez Pomorski Związek Żeglarski, oraz wykorzystania jachtu „Lobo de Mar” w prowadzonych przez nią projektach.   

PODZIEL SIĘ OPINIĄ