< Powrót
2
grudnia 2015
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
facebook.com/orceuropeans2015
Michał Korneszczuk

Michał Korneszczuk: Przeszliśmy od słów do czynów!

Gdańsk będzie gospodarzem Mistrzostw Europy ORC w 2017 roku. Taką decyzję podjęli uczestnicy listopadowego Kongresu ORC, który odbyły się w chińskim mieście Sanya. Delegatem z ramienia Polskiego Związku Żeglarskiego był Michał Korneszczuk, który przedstawił gdańską ofertę. Zapytaliśmy go o szczegóły głosowania i przygotowań do tej prestiżowej imprezy.

– Kto był inicjatorem wystawienia polskiej kandydatury do organizacji mistrzostw?

– Ten pomysł kiełkował przez lata, ale po udziale w tegorocznych mistrzostwach Europy zdecydowałem, że trzeba przejść od słów do czynów i najpierw zaraziłem ideą prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Bogusława Witkowskiego, a potem wspólnie przekonaliśmy do całej sprawy Leszka Paszkowskiego, dyrektora MOSiR Gdańsk.

– Jak przebiegało głosowanie nad kandydaturą Gdańska i co zadecydowało, że pokonaliśmy konkurencję?

– Głosowanie było tajne, zatem nie znam motywacji poszczególnych delegatów, ale kilka spraw zostało powiedzianych już podczas obrad. Naszym konkurentem było szwedzkie Marstrand. Delegaci uznali, że Gdańsk ma lepsze położenie, co nie jest bez znaczenia przy organizacji dużych imprez żeglarskich. Poza tym, wcześniej niż Szwedzi przygotowaliśmy dobrą ofertę i odebrano to jako przejaw większego zaangażowania z naszej strony. Pokazaliśmy, że bardziej nam zależy. Szwedzi gościli już u siebie duże imprezy, a teraz główne regaty na kontynencie odbędą się w Polsce.

– Skoro wiemy, że Gdańsk będzie gościł regaty o tak wysokiej randze, to chyba przygotowania rozpoczęły się natychmiast po przegłosowaniu naszej kandydatury?

– Tak. Uformował się komitet organizacyjny, w którego skład weszli: Bogusław Witkowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego – odpowiedzialny za całokształt działań zespołu i harmonogram prac przygotowawczych, Łukasz Trzciński,  wiceprezes PoZŻ ds morskich – odpowiedzialny za promocję i sponsoring, Monika Rynkowska z MOSiR –odpowiedzialna za infrastrukturę brzegową, Andrzej Radomski, główny koordynator działań ze strony miasta Gdańsk, ponadto władze Gdańska zobowiązały się do wytypowania osoby z Biura Promocji Miasta, której zadaniem będzie współpraca z Łukaszem Trzcińskim w zakresie sponsoringu i promocji imprezy i miasta. Ja będę w komitecie odpowiadał za stronę sportową i koordynację ORC. Jak zatem widać, każdy będzie odpowiedzialny za konkretny obszar przygotowań. Rozmawialiśmy już z władzami miasta i podejmiemy współpracę w celu przygotowania mistrzostw. Bazą regat będzie Marina Gdańsk przy ulicy Szafarnia. Opracowujemy strategię promocyjną. Zamierzamy zaprosić do współpracy w roli ambasadorów kilka znanych osób, które swoimi nazwiskami i twarzami będą firmowały imprezę.

– A co wiadomo już dziś o samych regatach? Ile jachtów weźmie w nich udział?

– Wystartuje siedemdziesiąt morskich jachtów regatowych. Dzięki formule ORC, która przy zróżnicowaniu sprzętu wyrównuje szanse zawodników, w tych regatach będą liczyć się przede wszystkim umiejętności żeglarzy, a nie technologia.

– Jak liczna będzie polska reprezentacja i jakie są nasze szanse w starciu z międzynarodową konkurencją?

– Na pewno będziemy licznie reprezentowani na tych mistrzostwach. Spodziewam się, że swój udział zgłosi Krzysztof Paul i „Duży Ptak”, nie powinno zabraknąć Eugeniusza Gintera na „Vihueli”, tegorocznego mistrza Polski Jacka Chabowskiego na „Polled 2”, Norberta Kiderysa z „Kingfisherem” – mistrza Polski z 2014 roku i wielu innych żeglarzy. A co do naszych szans – poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko. Choć ostatnie lata nie odzwierciedlają mojego optymizmu, uważam że poziom polskiego żeglarstwa morskiego stale rośnie. A perspektywa startu w tak poważnej imprezie zmobilizuje naszych żeglarzy, którzy przygotują się do niej jak najlepiej.

– Czy doświadczenia zebrane przy organizacji i realizacji tych mistrzostw ułatwią nam w przyszłości starania o organizację kolejnych dużych żeglarskich imprez międzynarodowych?

– W Polsce odbywają się co roku międzynarodowe imprezy żeglarskie. Ale do tej pory brakowało ich na arenie żeglarstwa morskiego. Chcemy aby się rozwijało, a jedną z dróg promocji jest organizacja dużych imprez. Myślę, że nie będzie to ostatnie morskie wydarzenie tej rangi w Polsce.

Korneszczuk Michal LTF 1913Michał Korneszczuk
Żeglarz regatowy i morski, członek Yacht Klub „Stal” Gdynia. Założyciel firmy Nautica Nord, partnera niemieckiego ubezpieczyciela Pantaenius w Polsce. Współorganizator regat Nord CUP. Stworzył żeglarską klasę sportową jachtów Nautica 450. Niedawno otworzył także przedstawicielstwo żaglowni North Sails.

Mistrzostwa Europy w formule ORC odbędą się w Polsce po raz pierwszy. Organizatorem imprezy będzie Pomorski Związek Żeglarski. Formuła wyrównawcza ORC dla jachtów morskich jest podstawową formułą regatową w Polsce stosowaną we współzawodnictwie jednostek sportowych i turystycznych. ORC umożliwia obliczanie bonifikat czasu przepłynięcia trasy regat, dla różnych typów jachtów, przy użyciu prognoz prędkości wynikających z modeli komputerowych, opartych na podstawowych prawach hydro- i aerodynamiki.

Z NAPISEM POL

ORC EC 2017

  

PODZIEL SIĘ OPINIĄ