< Powrót
15
listopada 2021
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
Biberbear/Wikipedia
oznakowanie
Znaki zakazujące przejścia poza skrajnią określoną tablicami.

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych – o czym trzeba pamiętać?

Znaki szczytowe i brzegowe, światła oraz pławy – na śródlądowych szlakach wodnych oznakowania są niezbędne dla bezpieczeństwa i płynności ruchu. Co warto o nich wiedzieć?

Prowadzenie jachtu pod wieloma względami przypomina kierowanie samochodem – żeby bezpiecznie się poruszać, oprócz umiejętności praktycznych, trzeba także znać zasady ruchu i znaki drogowe. Podobnie jest na śródlądowych drogach wodnych, na których występują różnorodne oznakowania. Przypominamy najważniejsze informacje o nich.

Jakie są rodzaje znaków na śródlądowych drogach wodnych w Polsce?

Przepisy żeglugowe i oznakowanie śródlądowych dróg wodnych reguluje Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej i rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2003 roku. Zgodnie z nimi znaki żeglugowe dzielą się na pięć grup:

– zakazu, np. postoju, cumowania, wyprzedzania, wytwarzania fali lub ruchu statków o napędzie mechanicznym;

– nakazu, np. ruchu w kierunku wskazanym przez znak, zachowania szczególnej ostrożności i prowadzenia nasłuchu radiotelegraficznego;

– ograniczenia, np. głębokości, wysokości prześwitu, szerokości kanału;

– zalecenia, np. trzymania się we wskazanym obszarze lub przejścia w jednym kierunku;

– informacyjne, np. powiadamiające o promie, linii napowietrznej nad drogą wodną, zezwalające na cumowanie lub wskazujące kanał radiotelefoniczny, pod którym można otrzymać informacje nawigacyjne.

Do tego dochodzą znaki pomocnicze – tablice z napisami, sygnały świetlne i strzałki.

Znaki można podzielić także pod względem funkcjonalnym na trzy grupy:

– wskazujące przebieg i granice szlaku żeglownego oraz przybrzeżne zagrożenia;

– regulujące ruch statków;

– nawigacyjne, występujące na szerokich drogach wodnych i ostrzegające o zagrożeniach dla żeglugi.

Jak oznakowanie dzieli się pod względem umiejscowienia?

Są trzy grupy:

– znaki brzegowe stawiane na lądzie;

– stawy przymocowywane na akwenie do dna;

– pławy unoszące się na wodzie i zakotwiczone do dna.

oznakowanie

Oznakowanie przy śluzie na rzece Sapina, zakazujące ruchu statków o napędzie mechanicznym oraz przejścia przez śluzę.
Fot. Semu/Wikipedia

Oznakowanie – najważniejsze informacje

Przy oznaczeniach szlaków wodnych – niezwykle ważnych dla bezpieczeństwa żeglugi – należy patrzeć na kształt i kolor znaku. Na przykład pławy wyznaczające przeszkodę przy lewym brzegu mają kolor zielony i są zakończone znakiem szczytowym w kształcie stożka. Z kolei znaki wyznaczające prawą granicę szlaku są czerwone i zakończone znakiem szczytowym w kształcie kwadratu. Czasami znaki takie emitują również światło – odpowiednio zielone albo czerwone.

Znaki w kolorze żółto-czarnym informują z kolei o zmianie przebiegu szlaku żeglugowego, np. od brzegu prawego do lewego. W tym kolorze są również znaki kardynalne, które służą do oznaczania miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych.

Jednolicie żółte znaki oznaczają akwen wyłączony z żeglugi. Ma to związek najczęściej z odbywającymi się tam zawodami sportowymi, pracami technicznymi. Podobnie oznaczane są także kąpieliska.

Znaki odosobnionego niebezpieczeństwa, wskazujące miejsca groźne, które znajdują się bezpośrednio przy znaku, mają kolor czarno-czerwony i zwieńczone są dwiema czarnymi kulami.

Dla odmiany znaki bezpiecznej wody, które wskazują miejsce wolne od jakichkolwiek zagrożeń mają kształt biało-czerwonej kuli, kolumny bądź tyki. Dwa ostatnie znaki są dodatkowo zakończone czerwoną kulą.

W przypadku znaków zakazu i informacyjnych paleta kolorów jest zbliżona do tego, co znamy z dróg. Znaki zakazu mają czerwoną obwódkę, a w informacyjnych dominuje kolor niebieski.

Co myślisz o tym artykule?
+1
8
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

PODZIEL SIĘ OPINIĄ