< Powrót
19
lutego 2021
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Leopold Naskręt
diagnoza

Prezentacja planów rozwoju turystyki wodnej na Pomorzu

Przedstawiciele urzędów gmin, starostw powiatowych, nadleśnictw, stowarzyszeń kajakowych i innych organizacji działających na terenie województwa pomorskiego, uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym projektowi „Diagnoza i koncepcja rozwoju turystyki wodnej do 2030 roku”. Organizatorem odbywającego się zdalnie spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Sesja odbyła się w piątek 19 lutego, a wiązała z zakończeniem przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego prac nad „Diagnozą”. Powstał dokument określający strategiczne kierunki i obszary rozwoju turystyki na wodzie w województwie oraz działania zmierzające do rozbudowy i uzupełnienia już istniejącej bazy, w tym obiektów powstałych w ramach dotychczasowych przedsięwzięć strategicznych województwa: „Pomorskich Szlaków Kajakowych”; „Pętli Żuławskiej – rozwoju turystyki wodnej. Etap I”; „Rozwoju oferty turystyki wodnej w obszarze Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska”.

Bazą „Diagnozy” były informacje przesyłane przez wszystkich zainteresowanych. Zgromadzone dane dotyczą obecnego stanu turystyki wodnej na całym obszarze województwa pomorskiego, wskazują strategiczne kierunki działania, zakładane przedsięwzięcia oraz najważniejsze obszary rozwoju.

Wśród kluczowych dla rozwoju turystyki wodnej obszarów wskazano: położoną na terenie trzech województw – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, strefę przybrzeżną jako ponadregionalny obszar funkcjonalny; Żuławy, jako ponadregionalny obszar położony na terenie dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, położony na terenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego; a także Kaszubski Park Krajobrazowy wraz z otuliną – Kółko Raduńskie.

Autorzy „Diagnozy” wskazali także najważniejsze regionalne produkty turystyczne. Są wśród nich Pomorskie Szlaki Kajakowe (etap 2), na które składają się rzeki województwa. Jest także Pętla Żuławska (etap 3), czyli rzeki Żuław. Oba, mimo inwestycji wymagają jeszcze uzupełnienia o dodatkowe miejsca obsługi turystów lub doposażenia istniejących obiektów. Ważny produkt to również „Morze Żagli”. Na to przedsięwzięcie składać się będzie sieć portów jachtowych, marin i pomostów cumowniczych nad otwartym morzem, Zatoka Pucką i Gdańską oraz Zalewem Wiślanym. Następne projekty to „Żeglugą po morzu i Pomorzu”, na który składać się będzie sieć przystani żeglugi pasażerskiej na wodach Delty Wisły, Zatoki Gdański i Puckiej oraz „Bezpieczne miejsca kąpieli”. Ten ostatni składać się będzie z sieci kąpielisk oraz innych miejsc wykorzystywanych do kąpieli, które wymagają standaryzacji, doposażenia o brakujące elementy oraz budowy kompleksowej infrastruktury.

– Do 5 marca wszyscy zainteresowani mają czas na składanie uwag do „Diagnozy” – informuje inspektor Agata Białek z Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Będą one weryfikowane i posłużą do opracowania ostatecznego programu rozwoju turystyki wodnej w naszym województwie oraz poszczególnych produktów turystycznych. Należy pamiętać, że zrealizowane zostaną tylko te projekty, które pozyskają odpowiednie dofinansowanie. Najłatwiej zdobywać środki na duże przedsięwzięcia partnerskie, takie w których współdziała kilka podmiotów.

Diagnoza i koncepcja rozwoju turystyki wodnej do 2030 roku

PODZIEL SIĘ OPINIĄ