< Powrót
10
października 2018
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
UM w Gdyni
przekop
Wizualizacja kanału na Mierzei Wiślanej.

Przekop Mierzei Wiślanej – pozwolenia nie ma, ale będzie niespodzianka

Czy uda się dotrzymać zapowiadanego przez rząd na koniec roku terminu rozpoczęcia budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną? Wprawdzie wstępne pomiary na terenie przyszłej inwestycji już trwają, ale nie wszystkie formalności zostały zakończone.

Do 3 listopada potrwają konsultacje społeczne dotyczące przekopu. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Olsztynie odniesie się do ich wyniku w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

– Nie jest znany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wyjaśnia rzecznik RDOŚ w Olsztynie, Justyna Januszewicz. – Obecnie, poza konsultacjami, trwa postępowanie administracyjne. Oczekujemy na stanowiska innych organów biorących udział w postępowaniu. Dopiero po zakończeniu wszystkich przewidzianych prawem czynności administracyjnych, zostanie podjęta decyzja. Czy uda się inwestorowi dotrzymać wcześniej deklarowanych terminów, trudno powiedzieć.

Wydanie decyzji środowiskowej jest warunkiem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, a w dalszej kolejności wniosku o  zezwolenie na realizację inwestycji.

Tymczasem inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni zakładał, że do końca grudnia rozpocznie się wycinka drzew w miejscu, w którym przebiegać będzie kanał. A budowa przekopu miałby ruszyć na początku przyszłego roku. Pas wycinki ma mieć 400 metrów szerokości i 1000 długości. Bez pozwolenia na realizację inwestycji nie będzie możliwe ani wycięcie drzew, ani rozpoczęcie prac przekopowych.

Mimo to minister  gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Cezary Gróbarczyk, zadeklarował na antenie TVP Info, że na 16 października rząd szykuje niespodziankę dotyczącą przekopu Mierzei. Jak zaznaczył, prace przygotowawcze są na ukończeniu, projekt jest gotowy, a obecnie ministerstwo oczekuje na pozwolenie na budowę.

– Część prac możemy zacząć już wcześniej, dlatego przygotowujemy niespodziankę na 16 października  w ramach pewnych prac, które możemy już rozpocząć na Mierzei – powiedział minister Gróbarczyk.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat. Liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Umożliwi wpływanie do elbląskiego portu jednostkom o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 m.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ