< Powrót
17
czerwca 2015
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
arch. PoZŻ
Michał Sumiński

Słownik Biograficzny Żeglarzy Pomorskich – Michał Sumiński

Choć zasłynął jako twórca programów przyrodniczych, to był również świetnym żeglarzem. Michał Sumiński przepłynął 100 000 Mm i wspierał żeglarstwo w trudnych latach powojennych.

Michał Sumiński urodził się w Warszawie 13 grudnia 1915 roku jako syn Stanisława i Janiny Sumińskich. Ojciec, doktor zoologii, zaszczepił w nim nie tylko miłość do zwierząt, ale i pasję do wypraw morskich. W żeglarstwem zetknął się w 1932 roku w Lidze Morskiej i Kolonialnej. W 1934 w Akademickim Związku Morskim zaczął uprawiać żeglarstwo morskie, pływał m. in. na „Zawiszy Czarnym”. Od 1935 był zastępcą, zaś od 1937 r. aż do wybuchu wojny, kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego w ośrodku Ligi Morskiej nad jeziorem Narocz. Był też instruktorem żeglarstwa w YMCA i Wojskowym Ośrodku Szkolenia Jachtingu Morskiego. W sierpniu 1939 r. uzyskał stopień kapitana i w tym samym roku prowadził swój dziewiczy rejs kapitański na jachcie „YMCA III”.

Podczas II wojny światowej był członkiem ruchu oporu, od 1943 roku więzionym na Pawiaku, a potem w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen-Gusen.

Michał Sumiński po wojnie włączył się w reaktywację Polskiego Związku Żeglarskiego, był członkiem pierwszego Zarządu Głównego i przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Związku. W latach 1945-46 pracował w Bydgoszczy w Pomorskiej Spółce Rybackiej, a od sierpnia 1946 do 1949 roku pełnił funkcję Głównego Inspektora Wychowania Morskiego w Zarządzie Głównym Ligi Morskiej w Warszawie. Od 1947 roku przez kilka lat był kapitanem jachtu Ligi Morskiej „Generał Zaruski”, na którym m.in. prowadził pierwszy w historii polski rejs do Leningradu (1948 r.), po zaminowanej jeszcze Zatoce Fińskiej. W sumie przepłynął ponad 100 000 Mm. Był współzałożycielem oraz pierwszym i wieloletnim prezesem Polskiego Związku Motorowego. Swoją żonę Zofię, mieszkankę Gdyni, poznał podczas jednego z rejsów – była kapitanem jachtowym i popularyzatorką żeglarstwa.

W latach 50. Michał Sumiński zajął się pracą literacką. Od 1958 r. pracował w Polskim Radio, a następnie w Telewizji Polskiej, gdzie był m.in. kierownikiem redakcji reportaży Redakcji Naczelnej Audycji dla Polaków za Granicą. Był autorem popularnego w latach 70. i 80. programu telewizyjnego dla młodzieży „Zwierzyniec”, w którym ze swadą opowiadał o przyrodzie. Był autorem m.in. „Rejsów bałtyckich” (1950), „Wiedzy żeglarskiej” (1951) i  „Znad jezior” (1954).

Za swoją działalność Michał Sumiński otrzymał m.in. odznakę „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” (nr 6 z 7 grudnia 1956 r.), Orderem Uśmiechu, miał także tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. 22 maja 1997 r. XXXVII Sejmik PZŻ nadał mu godność Członka Honorowego PZŻ.

Michał Sumiński zmarł w Warszawie 24 grudnia 2011 roku, w wieku 96 lat. Spoczywa w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Co myślisz o tym artykule?
+1
2
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ