< Powrót
13
maja 2021
Tekst:
Leszek Batko
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Nauczyciel Żeglowania
Uczniowie klasy o profilu sportowym ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni podczas szkolenia żeglarskiego.

Zaproszenie do udziału w kursie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ

Pomorski Związek Żeglarski organizuje kurs na stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ w okresie 4 września  – 3 października 2021 r. Można się na niego zgłaszać do 15 sierpnia.

Część teoretyczna rozpocznie się w sobotę 4 września, o  godzinie 10. Zajęcia będą odbywać się w kolejne soboty o tej samej godzinie.  Łącznie pięć godzin lekcyjnych. Zakończenie części teoretycznej kursu nastąpi w sobotę 25 września. Miejsce zajęć: sala konferencyjna Pomorskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni .

Część praktyczna obejmuje szkolenie na jachtach. Zajęcia odbywać się będą w kolejne niedziele, począwszy od 5 września, od godziny 10. Łącznie osiem godzin lekcyjnych na akwenie Zatoki Gdańskiej w Gdyni. Egzamin i zakończenie kursu zaplanowano na niedzielę 3 października.

Całkowity koszt kursu (bez opłaty za egzamin oraz patent) to 1200 zł dla osób zrzeszonych w klubach i sekcjach żeglarskich PoZŻ oraz 1500 zł dla niezrzeszonych.

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest posiadanie patentu co najmniej żeglarza jachtowego, sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku, w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego oraz uiszczenie opłaty za kurs.

Kurs rozpocznie się, o ile zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zgłoszenia oraz zapisy: Leszek Batko,  tel.606-496-040, e-mail: leszek.batko@pozz.org.pl.

Uchwałą nr 358 Zarządu PZŻ z dnia 28.02.2019 r. wprowadzono nowy system kształcenia Kadry Szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym, w którym oprócz stopni instruktorskich  dodano nowy stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ. Nie ma już w nim Młodszego Instruktora Żeglarstwa. Więcej na ten temat na stronie pya.org.pl.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ