< Powrót
22
listopada 2018
Tekst:
Leopold Naskręt
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
morskim sezonie regatowym

Żeglarze dyskutowali o morskim żeglarstwie regatowym

Pomorscy żeglarze rozmawiali o minionym morskim sezonie regatowym. To już trzecie spotkanie środowiskowe prowadzone przez wiceprezesa PZŻ i prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego.

Forum, które odbyło się 21 listopada w Gdyni, tradycyjnie jest miejscem wymiany pomysłów, refleksji i uwag dotyczących polskiego regatowego żeglarstwa morskiego.

Na początku Piotr Adamowicz i Tomasz Konnak przedstawili  informację  o tegorocznych pracach i efektach inspekcji pomiarowych przeprowadzonych na jachtach startujących wg formuły ORC (Offshore Racing Congress).

Przedmiotem wystąpienia Andrzeja Szrubkowskiego była jakość i zakres inspekcji na jachtach startujących wg formuły KWR (Klubowy Współczynnik Regatowy). Przekazał on również zebranym, że administratorem formuły od najbliższego sezonu żeglarskiego został Pomorski Związek Żeglarski.

Głos zabrał Piotr Adamowicz.

Jarosław Górski zaprezentował bardzo skrupulatnie regulacje i różnice w formułach ORC i IRC (International Racing Congress) oraz tendencje rozwojowe  towarzyszące formułom.

OSR (Offshore Special Regulations), czyli inspekcje bezpieczeństwa, przeprowadzane wg przepisów regulujących wymagania konstrukcyjne  i wyposażenia jachtów startujących w regatach na morzu, analitycznie omówione przez Krystiana Szypkę, w znacznej mierze poruszyły żeglarzy,  co podniosło temperaturę dyskusji.

Z dużą reakcją sali spotkał się Andrzej Mielicki podczas prezentowania propozycji, bardzo bogatego w wydarzenia, pomorskiego kalendarza regat na rok 2019.

Wnioski po spotkaniu, podsumowujące dyskusję dotyczyły m.in. konieczności badania plików off i ważenia jachtów podczas opracowywania świadectw pomiarowych, zdefiniowania jednolitego trybu pomiarowego jachtów regatowych, systematycznego podnoszenia świadomości w zakresie znajomości i stosowania przepisów bezpieczeństwa, wiedzy na temat przepisów regatowych, skorygowanie terminów kolizyjnych w organizowanych imprezach regatowych. Zostaną one złożone do Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ.

W podsumowaniu prezes Bogusław Witkowski zauważył, że o każdym elemencie współczesnego żeglarstwa regatowego decyduje profesjonalizm. Dotyczy to zarówno gwarancji bezpieczeństwa podczas żeglugi,  jak i spraw czysto żeglarskich.  Poruszana problematyka i poziom dyskusji wskazuje, że obraliśmy potrzebny i właściwy kurs.

Na zakończenie spotkania, Michał Korneszczuk zaprezentował statuetkę, którą będą nagradzani uczestnicy B8 Race w roku 2019.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ