< Powrót
16
stycznia 2017
Tekst:
Wiesław Seidler
Zdjęcie:
Wiesław Seidler

Zostań oficerem łącznikowym TTSR Szczecin 2017

Właśnie ruszył nabór wolontariuszy do lądowej obsługi największych tegorocznych międzynarodowych wydarzeń  w Szczecinie – najpierw czerwcowych bałtyckich Manewrów BALTOPS 2017, a później sierpniowego finału regat The Tall Ships Races 2017.

Wolontariusze mają z jednej strony sporo obowiązków, a z drugiej wiele przywilejów światowej i różnojęzycznej morskiej rodziny. Są łącznikiem pomiędzy załogami żaglowców i okrętów MW, a organizatorami obu imprez. Dbają o komfort żeglarzy i marynarzy, oraz starają się, by zapamiętali Szczecin jak najlepiej. Bez oficerów łącznikowych – bo to o nich mowa – manewry i regaty nie mogłyby się udać.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do końca lutego br., a spotkania kwalifikacyjne i szkolenia odbędą się w pierwszej połowie marca. Przewidywana liczba wolontariuszy w przypadku tegorocznego finału regat The Tall Ships Races to ok. 150 osób.

Kim jest oficer łącznikowy?

Jest pierwszą osobą, którą spotyka załoga po zacumowaniu. Sprawuje kompleksową opiekę nad jednostką podczas jej pobytu w Szczecinie. Jest opiekunem żaglowca i przedstawicielem miasta, którego praca rzutuje na ocenę Szczecina i samej organizacji imprezy. Wolontariusze, towarzysząc załodze, nadzorują m.in. logistyczną obsługę pobytu, na bieżąco dostarczają informacje dotyczące programu wydarzenia, koordynują terminy zleconych przez kapitana dostaw oraz umiejętnie i szybko reagują na sytuacje, których nikt wcześniej nie przewidział. Wszystko po to, by żeglarze czuli się dobrze w mieście i chcieli tu wracać. Oficer łącznikowy nazywany jest pieszczotliwie… „łajzą”. Ta oryginalna „ksywka” po raz pierwszy pojawiła się podczas finału regat TSR 2007 w Szczecinie. Została utworzona z połączenia terminu „oficer łącznikowy” i jego angielskiego odpowiednika „liaison oficer”.

Oficerem łącznikowym mogą zostać osoby które:

• w dniu złożenia deklaracji mają ukończony 20. rok życia,
• posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym, a znajomość drugiego języka (szczególnie niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub skandynawskiego) będzie dodatkowym atutem,
• są dyspozycyjne,
• są otwarte na ludzi i świat,
• będą czerpały radość i satysfakcję z wykonywanej pracy,
• charakteryzują się odwagą, odpowiedzialnością, zorganizowaniem, elastycznością, kreatywnością oraz zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych im zadań,
• umieją działać pod presją czasu oraz odnaleźć się w nowej, trudnej, a czasem nawet stresowej i konfliktowej sytuacji,
• są obdarzone wysoką kulturą osobistą,
• posiadają bardzo dobry stan zdrowia.

Jak zostać oficerem łącznikowym?

• Zaloguj się na stronie internetowej www.ttsr.eu, utwórz konto i wypełnij deklarację uczestnictwa. Po wciśnięciu pola WYŚLIJ, deklaracja pojawi się automatycznie w systemie. Po sprawdzeniu deklaracji przez pracownika Centrum Żeglarskiego, kandydat na wolontariusza otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą poprawność wypełnionego dokumentu lub prośbę o korektę/ uzupełnienie deklaracji.
• Następnie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć lub przesłać pocztą do biura organizatora podpisaną, poprawnie i czytelnie wypełnioną deklarację uczestnictwa.
• Po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne, których celem będzie lepsze poznanie i sprawdzenie kompetencji językowych. O terminie i miejscu rozmowy kandydat na wolontariusza – oficera łącznikowego zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
• Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana bezpośrednio do kandydata drogą poczty elektronicznej.
• Z zakwalifikowanymi osobami zostanie podpisane porozumienie i skierowane zaproszenie do uczestnictwa w szkoleniach.
• Organizator przydzieli każdemu z oficerów łącznikowych jednostkę, nad którą będzie on sprawował opiekę.
• Przed wypełnieniem deklaracji należy dokładne zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w procedurze związanej z powołaniem na stanowisko wolontariusza.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielami Centrum Żeglarskiego pod adresem e-mail: wolontariusze@centrumzeglarskie.pl. Osoby, które ukończyły 18 lat i zainteresowane są współpracą na zasadzie wolontariatu (ale nie w charakterze oficera łącznikowego) skorzystać mogą z naboru do pomocy w obsłudze wydarzenia. Wolontariusz obsługujący wydarzenie to osoba, która wesprze pracę biur terenowych polskiego i angielskiego organizatora finału regat The Tall Ships Races 2017.

Więcej: www.ttsr.eu.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ