< Powrót
14
października 2022
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
przemysł
Panel zgromadził kilkudziesięciu słuchaczy.

Ekspercka debata o przemyśle jachtowym

Polski przemysł jachtowy wobec globalnych wyzwań gospodarczych, ekologia w żeglarstwie i znaczenie edukacji – to tylko niektóre zagadnienia poruszone w piątek 14 października na panelu „Przemysły jachtowe” podczas Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2022.

Po raz drugi na organizowanym w Gdyni Forum Gospodarki Morskiej mocno zaznaczyło się żeglarstwo. W 2021 roku na panelu „Biznes w żeglarstwie” dyskutowano m.in. o konieczności promowania tematyki morskiej wśród młodych ludzi i niedostatecznej ilości infrastruktury dla żeglarzy. Nie zabrakło również spraw bieżących, czyli wpływu pandemii na wyniki sprzedaży jachtów.

W tym roku na Forum Gospodarki Morskiej zorganizowano panel „Przemysły jachtowe”. Jego liderem był prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, a panelistami Bogusław Witkowski, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego; Sebastian Nietupski, prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLBOAT; Aleksander Wicka, kierownik działu marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia; Dariusz Lociński, prezes PGE Baltica i Alexandra Rickham, która w światowej federacji żeglarskiej World Sailing odpowiada za zrównoważony rozwój.

Nie zawiedli również słuchacze. W dyskusji wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym doświadczeni żeglarze i regatowcy: Piotr Adamowicz, Kuba Szymański, Patryk Zbroja i Jan Springer.

– Spotkanie zaczniemy od przedstawienia działań związanych ze strategią zrównoważonego rozwoju w federacji World Sailing – zapowiadał Tomasz Chamera. – Chcemy dzisiaj rozmawiać także o przykładach działań krajowych i międzynarodowych w tym zakresie oraz sprawach związanych z polskim przemysłem jachtowym wobec wyzwań globalnych i ekonomicznych. Omówimy również Gdynia Sailing Days, który jest nie tylko projektem sportowym, ponieważ łączy bardzo wielu interesariuszy.

Panel otworzyła Aleksandra Rickham, która przybliżyła strategie World Sailing w zakresie zrównoważonego rozwoju. Omówiła m.in. proekologiczną politykę i współpracę z innymi organizacjami. Następnie głos zabrał Aleksander Wicka.

– Mamy wyjątkowy, jubileuszowy rok stulecia Portu Gdynia – mówi przedstawiciel Portu Gdynia. – Od stu lat buduje on miasto, daje pracę mieszkańcom. Bez niego nie ma miasta, a bez miasta nie ma portu. Ten czas pokazuje, że musimy być otwarci na to, co dzieje się dookoła.

O ekologii mówili także Dariusz Lociński oraz Sebastian Nietupski, który przyznał, że przemysł jachtowy ma opóźnienia jeżeli chodzi o redukcję śladu węglowego, a włókno kompozytowe nie jest łatwo przetwarzalne. Poruszył też problem utylizacji starych jachtów wycofanych z eksploatacji. Zwrócił przy tym uwagę na przewagę polskiego przemysłu – nasze fabryki są najczęściej stosunkowo nowe, więc spełniają dużo wymagań.

– Chodzi też o to, żeby zmienić postępowanie i nawyki społeczności żeglarskiej, która składa się zarówno z żeglarzy, jak i ich rodzin i zespołu brzegowego – tłumaczy Bogusław Witkowski. – Regulaminy wdrażane przez World Sailing i krajowe związki żeglarskie, wydarzenia i przykład płynący ze strony największych żeglarskich gwiazd powodują właśnie takie zmiany. Dzięki temu możemy osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Prezes PoZŻ podkreślił także znaczenie edukacji prowadzonej na żaglowcach, zwłaszcza na STS „Pogorii”, której PoZŻ jest armatorem. Współpraca w kilkudziesięcioosobowej załodze stwarza bowiem duże możliwości, także w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

PODZIEL SIĘ OPINIĄ