< Powrót
11
października 2021
Tekst:
Leopold Naskręt
Zdjęcie:
Leopold Naskręt
Edukacji Morskiej
Paneliści od lewej - Piotr Jaśniewski - zastępca wójta gminy Cedry Wielkie, Łukasz Żarna - dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Hanna Kajeta - komandor UKS Lamelka, Monika Halczak-Lewandowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, Agnieszka Kaszuba - nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie.

III Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

W dniach 8-9 października, w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, odbyła się III Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Hasłem tegorocznego spotkania było „Atrakcyjne i skuteczne nauczanie i wychowanie poprzez edukację morską”.

Spotkanie nauczycieli i dyrektorów szkół województwa pomorskiego uczestniczących w programie, prowadziła dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku  Bożena Żuk.

Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu (DEiS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP), omawiając projekt Pomorskie Żagle Wiedzy zwrócił uwagę na konieczność modelowania edukacji żeglarskiej dla różnych środowisk, charakteryzującego się wsparciem uczniów w ramach projektów gminnych poprzez:

  • zajęcia pozalekcyjne (w tym metoda projektu edukacyjnego)
  • doradztwo zawodowe
  • praktyczne zajęcie żeglarskie na wodzie
  • obozy żeglarskie
  • wyjazdy edukacyjne
  • festyny i pikniki żeglarskie.

Pomorskie Żagle Wiedzy realizowane są przez organy prowadzące szkoły podstawowe w formie 21 projektów w 44 jednostkach samorządu terytorialnego, 137 szkołach podstawowych. Wsparcie w realizacji tych programów otrzymało 7588 uczniów oraz 551 nauczycieli.

Teresa Szakiel, zastępca dyrektora DEiS UMWP przedstawiła zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu UMWP na podstawie regionalnych projektów uczniowskich, działań promujących edukację morską i żeglarską oraz ich koordynacji w ramach Pomorskich Żagli Wiedzy.

Konsultant ds. edukacji morskiej w ODN w Słupsku, Iwona Poźniak zaprezentowała Pomorski Program Edukacji Morskiej, jako atrakcyjny i skuteczny sposób kształtowania kluczowych kompetencji uczniów i podnoszenia jakości nauczania i wychowania.

Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej wręczyła Certyfikaty Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej na lata 2021-2023. Otrzymali je – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni Szkoła Podstawowa dla Dorosłych oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie.

Małgorzata Bukowska-Ulatowska, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, poprowadziła ciekawy panel dyskusyjny na temat perspektyw rozwoju edukacji morskiej w regionie. Mowa była o współpracy instytucji ze szkołami i placówkami oświatowymi, szkoleniach żeglarskich młodzieży i kadry pedagogicznej, wykorzystaniu infrastruktury żeglarskiej na zajęciach szkolnych, zachowaniu trwałości inicjowanych działań.

Dyskutantami byli: Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gmina Cedry Wielkie, Hanna Kajeta, komandor Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Lamelka w Kartuzach, Monika Halczak-Lewandowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, Agnieszka Kaszuba, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie i Piotr Jaśniewski – zastępca wójta gminy Cedry Wielkie.

Podczas konferencji odbyły się także warsztaty:
– „Edukacja morska w kształtowaniu kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej” – prowadzący – Maciej Barański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie i Aleksandra Bąkowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku;
– „Zdalne możliwości prowadzenia edukacji morskiej” – prowadząca – Magda Thiede, nauczyciel i animator PPEM w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach i Dorota Iwanowicz, konsultant w ODN w Słupsku;
– „Kompetencje kluczowe – realizacja edukacji morskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów” – prowadząca – Marzena Ryłło, nauczycielka i animatorka PPEM w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku, moderator –Iwona Poźniak;
– „Współpraca ze środowiskiem przy realizacji edukacji morskiej”- prowadzący – Jacek Goreński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Objeździe, moderator – Bożena Żuk.

Poruszana tematyka, omawiana i ilustrowana przykładami, pozwoliła pedagogom pracującym z dziećmi i młodzieżą w pomorskich szkołach, podzielić się swoimi doświadczeniami i skonfrontować skuteczność prowadzonych działań w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ