< Powrót
11
czerwca 2019
Tekst:
Leopold Naskręt
Zdjęcie:
Leopold Naskręt
I Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Pomorski Program Edukacji Morskiej się rozwija

W dniach 7-8 czerwca w Łebie odbyła się II Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Jej celem było określenie roli i zadań szkolnych animatorów edukacji morskiej.

Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, szkolni animatorzy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, nauczyciele, przedstawiciele klubów żeglarskich i instytucji zainteresowanych realizacją edukacji morskiej.

Konferencję otworzyły Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Iwona Poźniak, konsultant ODN. Wśród obecnych byli: Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Oświaty i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Barbara Ogrodowska, wicestarosta powiatu Nowy Dwór Gdański; Renata Ropela, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku; Teresa Szakiel, zastępca dyrektora ds. edukacji Departamentu Edukacji i Sportu UMWP; Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej; prezes słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej Jan Wild; Maciej Barański, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie; Krzysztof Michnal – dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni.

Dyrektor Adam Krawiec omawiając perspektywy realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej odniósł się do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i Pomorskiej Regionalnej Polityki Edukacyjnej.

System certyfikacji szkół i placówek uczestniczących w PPEM przedstawiła zebranym, Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej.

W dalszej części konferencji, pomorscy animatorzy PPEM: Jolanta Pająk ze SP w Łebie, Karolina Kowalko i Aneta Chiniewicz z Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku, Hanna Kajeta z UKŻ Lamelka w Kartuzach i Kartuskiego Centrum Kultury, Katarzyna Malinowska – Rezk i Marzanna Szaro-Truchan z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, Marta Kłosowska z Morskiej Szkoły i Morskiego Przedszkola w Gdańsku, zaprezentowali inspirujące przykłady dobrych praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i dziećmi.

Ilustrowali swoją pracę edukacyjną konkretnymi przykładami w kształtowaniu kluczowych kompetencji i świadomości motywacyjnej wśród uczniów, np. przy wyborze formy spędzania wolnego czasu (czytanie książek o tematyce morskiej, uprawianie żeglarstwa), czy zawodu.

– W programie PPEM w roku szkolnym 2018-2019 uczestniczyło 48 placówek z 12 powiatów województwa pomorskiego – mówiła podczas konferencji koordynatorka programu ze  słupskiego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Iwona Poźniak. – Program jest otwarty i skierowany do dowolnego typu placówek. Biorą w nim udział przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Jednym z zadań podczas jego realizacji jest łączenie podstaw programowych różnych przedmiotów z tematyką morską i żeglarską. Przykładem może być, organizowany już od czterech lat, konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji Województwa Pomorskiego, gdzie startujący uczniowie muszą, podczas rozwiązywania prostych zadań nawigacyjnych i wykreślania ich na mapie morskiej, umieć wykorzystać podstawowe wiadomości i umiejętności z matematyki, geometrii, geografii i fizyki.

Nauczycielka Joanna Ploch i uczennica Paulina Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, podzieliły się z wrażeniami z rejsu jachtem po wodach Zatoki Gdańskiej, ufundowanym przez Pomorski Związek Żeglarski wszystkim finalistom IV Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji i ich opiekunom. Paulina ponadto zdobyła pierwszą nagrodę w tegorocznej edycji „Brązowej Kotwicy” w kategorii kl. IV-VI – pisemna wypowiedź dziennikarska, gdzie opisała swoje zrealizowane marzenie o rejsie na „Zawiszy Czarnym”. Jest także laureatką nagrody specjalnej, wyróżnienia portalu informacyjnego Żeglarski.info za najlepszy artykuł o tematyce żeglarskiej. Jej tekst został opublikowany na stronie portalu.

Podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Małgorzatę Bukowska-Ulatowską konsultanta z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, mocno wybrzmiał głos dyrektora Szkoły Morskiej w Gdyni Krzysztof Michnala w sprawie organizacji szkolnictwa zawodowego, kadr dla gospodarki i służb morskich.

Dyrektor Adam Krawiec, w podsumowaniu pierwszego dnia konferencji zaznaczył, że  osiągnięcia PPEM były możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu nauczycieli – pasjonatów. Zwrócił uwagę, że dotychczasowe działania programowe należy wesprzeć działaniami praktycznymi. Istotne jest wyposażenie ośrodków w sprzęt do nauki żeglowania i uprawiania rekreacji. Dlatego tak ważne jest dokończenie inwentaryzacji przystani i infrastruktury umożliwiającej uprawianie sportów wodnych w regionie. Ale także zadbanie o przygotowanie żeglarskie i instruktorskie nauczycieli – animatorów do prowadzenia zajęć na wodzie, wypracowanie zasad współpracy ze środowiskiem, począwszy od najważniejszego ogniwa – rodziców, poprzez szkołę, kluby żeglarskie, struktury samorządowe.

W toku dyskusji podkreślano, że konieczne jest przeniesienie środka ciężkości w zakresie kształcenia zawodowego na upowszechnienie i popularyzowanie zawodów związanych z morzem.

Drugi dzień konferencji wypełnił piknik żeglarski w Porcie Jachtowym w Łebie ze stanowiskami przygotowanymi przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Podczas pikniku został zainaugurowany łebski Projekt Edukacji Morskiej „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ