< Powrót
30
sierpnia 2019
Tekst:
Iwona Poźniak, dol
Zdjęcie:
archiwum PPEM
Pomorski program
Zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego prowadzone w ramach PPEM.

Pomorski Program Edukacji Morskiej – pierwsze certyfikaty przyznane

W siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu certyfikującego udział szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego w Pomorski Programie Edukacji Morskiej w minionym roku szkolnym. W pierwszym terminie certyfikacji wpłynęło 8 wniosków o przyznanie dokumentu.

Pomorski Program Edukacji Morskiej to zbiór działań, które w formie oferty edukacyjnej skierowane są do szkół oraz placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia w województwie pomorskim. Szkoły uczestniczące w projekcie mogą ubiegać się o przyznanie certyfikatu PPEM wydawanego przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

Funkcjonują dwa stopnie certyfikatów. Pierwszy jest wyrazem uznania za działalność prowadzoną przez szkołę na własnym terenie, natomiast drugi stopień jest przyznawany tym placówkom, które wyjdą ze swoją działalnością na zewnątrz. W zależności od stopnia, certyfikaty są przyznawane na dwa i cztery lata. Udział w programie certyfikacji jest dowolny, będzie można go realizować w różny sposób, w zależności od potrzeb i sytuacji placówek. Ważne jest, by przedszkola czy szkoły dzieliły się między sobą dobrymi praktykami, by korzystały z zasobów środowiska i odpowiadały na zapotrzebowania społeczności lokalnych. Placówki z certyfikatem zyskają prestiż, będą należeć do elitarnego grona pomorskich szkół edukacji morskiej. Poza tym w swoich materiałach promocyjnych będą mogły korzystać z loga i certyfikatu PPEM.

Po weryfikacji nadesłanych wniosków i ocenie ich zgodności w wymaganiami certyfikacyjnymi zawartymi w regulaminie certyfikacji, komisja certyfikacyjna z przewodniczącą Aleksandrą Bąkowską – przedstawicielką Pomorskiej Rady Oświatowej, przewodniczącą zespołu roboczego ds. edukacji morskiej i zarazem dyrektorką Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku – postanowiła przyznać Certyfikaty Udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej ośmiu wnioskującym placówkom.

Lista certyfikowanych placówek
Szkoła Podstawowa nr 86 im. profesora Jerzego Sampa w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi
Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisław Hryniewieckiego w Słupsku
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie
Morska Szkoła Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni

– Wszystkie te szkoły w pełni zrealizowały działania przewidziane w regulaminie certyfikacji – informuje Iwona Poźniak, sekretarz zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej i koordynatorka PPEM w słupskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. – O terminie i miejscy wręczenia Certyfikatów Udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej powiadomimy dyrektorów wyróżnionych szkół i szkolnych koordynatorów PPEM osobnym komunikatem.

Pomorski Program Edukacji Morskiej

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ