< Powrót
28
listopada 2018
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Pomorskiego

Spotkanie animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Nauczyciele uczestniczący w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej zebrali się we wtorek 28 listopada w siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Program został zainaugurowany w czerwcu, a dziś animatorzy projektu z kilkudziesięciu placówek edukacyjnych z terenu całego województwa pomorskiego spotkali się po raz pierwszy.

Celem spotkania zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Pomorskim Związkiem Żeglarskim było przedstawienie nauczycielom założeń programu, sposobów jego realizacji oraz korzyści wynikających z udziału w nim, jakie mogą czerpać uczniowie i same placówki. W spotkaniu animatorów wzięła też udział Aleksandra Bąkowska – przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej utworzonego przy Pomorskiej Radzie Oświatowej.

– Od września do października do naszego programu przystąpiło 49 placówek z 12 powiatów całego województwa – poinformowała zgromadzonych koordynatorka Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w słupskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Iwona Poźniak. – Program ma formułę otwartą i jest skierowany do dzieci z dowolnego typu placówek. Uczestniczą w nim zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Przyłączył się nawet jeden dom kultury i ośrodki szkolno-wychowawcze. Naszym założeniem przy opracowywaniu zasad tego przedsięwzięcia było połączenie podstaw programowych różnych przedmiotów z tematyką morską i żeglarską. Nawiązujemy podczas zajęć do historii naszego regionu, jego tradycji, położenia geograficznego i wiedzy z zakresu gospodarki oraz innych przedmiotów szkolnych. Przy okazji kształtujemy u młodych Pomorzan umiejętności kluczowe.

Te umiejętności dotyczą wielu aspektów rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi. Chodzi m.in. o kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, inicjatywę i przedsiębiorczość, preorientację zawodową, a także wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz przedwczesnemu kończeniu edukacji. Żeglarstwo okazuje się doskonałym narzędziem do zapobieganiu wielu negatywnym czynnikom, na jakie narażeni są młodzi ludzie. Jest też w dosłownym tego słowa znaczeniu szkołą życia, kształtując w uczniach cechy niezbędne w codzienności.

Iwona Poźniak.

Iwona Poźniak przedstawiła także stronę internetową projektu, która zawiera wszystkie niezbędne informacje, które nauczyciele realizujący w swoich placówkach program edukacji mogą wykorzystać podczas zajęć. Strona zawiera m.in. gotowe scenariusze zajęć z dziećmi, zeszyty ćwiczeń, wiedzę marynistyczną, informacje o pomorskich marinach i bazie sprzętowej oraz wszystko to, co dotyczy PPEM.

Szkoły uczestniczące w programie będą otrzymywać certyfikaty PPEM wydawane przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

– Zaproponowaliśmy dwa stopnie certyfikatów – poinformowała Małgorzata Bukowska-Ulatowska, koordynatorka PPEM w gdańskim Centrum Edukacji Nauczycieli. – Pierwszy będzie wyrazem uznania za działalność prowadzoną przez szkołę na swoim terenie, natomiast drugi stopień będzie przyznawany tym placówkom, które wyjdą ze swoją działalnością na zewnątrz. W zależności od stopnia, certyfikaty będą przyznawane na dwa i cztery lata. Udział w programie certyfikacji będzie dowolny, będzie można go realizować w różny sposób, w zależności od potrzeb i sytuacji placówek. Zależy nam na tym, by przedszkola czy szkoły dzieliły się między sobą dobrymi praktykami, by korzystały z zasobów środowiska i odpowiadały na zapotrzebowania społeczności lokalnych. Placówki z certyfikatem zyskają prestiż, będą należeć do elitarnego grona pomorskich szkół edukacji morskiej. Poza tym w swoich materiałach promocyjnych będą mogły korzystać z loga i certyfikatu PPEM.

Kolejnym mówcą podczas wtorkowego spotkania był Jerzy Jałoszewski reprezentujący Pomorski Związek Żeglarski oraz Pomorską Szkołę Żeglarstwa i Edukacji Morskiej, który opowiedział o działalności obu instytucji wpisującej się w szerokie założenia Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej.

– Wśród naszych wielu działań, które jako związek wspieramy lub organizujemy jest Błękitna Szkoła, która tym różni się od znakomitej idei zielonych szkół, że zajęcia dla dzieci edukacyjne i integracyjne wiążą się z wodą i żeglarstwem – mówił Jerzy Jałoszewski. – Przy czym naszym założeniem jest nie tyle nauka, ile zainteresowanie uczniów tym, czego dotyczy nasza oferta. Organizujemy działania jednodniowe oraz dwu- i trzydniowe. Nasza Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Wszystko zależne jest od oczekiwań i potrzeb szkół, które zechcą skorzystać z naszych zajęć. Te zajęcia to przede wszystkim praktyka – nauka nawigacji, radiokomunikacji, pokazujemy dzieciom i młodzieży, co należy robić, aby żeglowanie było bezpieczne. Dużą popularnością cieszą się zajęcia na basenie i te z użyciem radiostacji, a także nauka korzystania z tratwy ratunkowej. Popularne są także zajęcia na symulatorze jachtowym.

O praktycznym aspekcie edukacji żeglarskiej mówił także Robert Smagoń, komandor Bractwa Morza, który prowadzi firmę PolSail, organizującą rejsy edukacyjne i integracyjne dla uczniów i nauczycieli. PolSail oferuje rejsy morskie, szkolenie windusrfingowe i żeglarskie, posiada bazę idealną do organizowania wyjazdów integracyjnych.

– Dajemy nawet najmłodszym szansę wspólnej budowy małych jachtów, na których będą potem mogli pływać – poinformował Robert Smagoń. – Robią to pod naszym okiem i naprawdę wypływają na tych łódeczkach na wodę. To często wydaje się niemożliwe nawet ich nauczycielom, a my to realizujemy w praktyce.

Obecny na spotkaniu dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Adam Krawiec, na zakończenie podziękował nauczycielom za udział w spotkaniu i zaangażowanie w realizację programu.

– Spotkamy się na pewno jeszcze przy innych okazjach – mówił dyrektor Krawiec. – Uznaliśmy że te spotkania będą organizowane w tych gminach, które mają mariny i będziemy zapraszać takie szkoły, które nie mają takich możliwości, nie mają zaplecza. Pozwoli to poszerzać grono pedagogów, którzy włączą się w nasze działania. Chcemy, by w ramach programu odbywały się zajęcia na wodzie, a te gminy, które mają odpowiednią infrastrukturę będą centrami, wokół których organizować będziemy tę działalność. Warto, żebyśmy wykorzystywali potencjał naszego województwa, bo w pozytywnym sensie tego twierdzenia, pomorskie jest skazane na edukację morską.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ