< Powrót
29
marca 2024
Tekst:
UMWP
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Pomorze coraz bardziej żeglarskie

Wczoraj tj. 28 marca 2024 r. odbyła się w Gdańsku konferencja podsumowująca realizację inwestycji w ramach przedsięwzięć strategicznych: „Pomorskie Szlaki Kajakowe” oraz „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

– Samorząd Województwa Pomorskiego od lat konsekwentnie wspiera rozwój turystyki żeglarskiej i kajakowej w naszym regionie – mówił do uczestników konferencji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Zwłaszcza, że wyjątkowy potencjał przyrodniczy i kulturowy to świetna podstawa do rozwoju turystyki aktywnej, także tej bazującej na zasobach wodnych. Tym bardziej, że turystyka jest dla nas jednym z najważniejszych sektorów generujących dochody.

Konferencja odbyła się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wzięli w niej udział samorządowcy z całego województwa jak również przedstawiciele środowisk wodniackich na czele z prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusławem Witkowskim.

Marina w Pucku. Fot. Rafał Wasil.

Konferencja była podsumowaniem 9 lat realizacji inwestycji w zakresie turystyki wodnej na terenie województwa pomorskiego. W tym okresie powstała tutaj infrastruktura kajakowa i żeglarska za kwotę ponad 190 mln. zł., z czego prawie 130 mln (68 proc.) pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.

Dzięki zrealizowanym inicjatywom kajakarze i żeglarze mogą dziś cieszyć się nowymi lub rozbudowanymi przystaniami żeglarskimi i kajakowymi, nowymi pomostami, zagospodarowanymi przenoskami kajakowymi, przebudowanymi mostami, itp. Nie tylko wzbogacają one ofertę turystyczną regionu, ale przede wszystkim poprawiają bezpieczeństwo i warunki nawigacyjne na szlakach wodnych województwa.

Przystań w Malborku. Fot. Rafał Wasil

Inwestycje zrealizowane w ramach przedsięwzięcia żeglarskiego koncentrowały się w strategicznych lokalizacjach Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Zatoki Gdańskiej i Puckiej a u jego podstaw leżało poszerzenie i ulepszenie sieci portów i przystani żeglarskich. Tego zadania podjęło się trzynastu beneficjentów, którzy zrealizowali łącznie siedemnaście zadań.

Wykonano inwestycje dotyczące budowy i rozbudowy przystani i portów żeglarskich w Błotniku, Sopocie, Jastarni, Rewie, Nowym Dworze Gdańskim, Wiślince, Pucku, Malborku, dwa w Górkach Zachodnich, Gdańsku Sobieszewie, Rzucewie i dwa w Krynicy Morskiej oraz przebudowy mostów w Tujsku, Żelichowie i Rybinie.

Wsparcie finansowe przyczyniło się do unowocześnienia infrastruktury żeglarskiej i pomocniczej, zwiększenia liczby miejsc postojowych o kolejne prawie 700 stanowisk oraz poprawy nawigacji dróg wodnych. Zamontowano także urządzenia do dystrybucji prądu, wody pitnej i odbioru ścieków z łodzi oraz dokonano automatyzacji obsługi i kontroli dostępu do zaplecza socjalnego.

Marina w Jastarni. Fot. Rafał Wasil

Inwestycje kajakowe objęły swym zasięgiem 35 szlaków kajakowych o łącznej długości 1200 km. Stanowi to 75 proc. wszystkich spławnych odcinków szlaków kajakowych województwa.

Inwestycje realizowało siedemdziesięciu trzech partnerów – głównie jednostki samorządu terytorialnego, ale także nadleśnictwa i podmioty prywatne. Efektem tych działań było powstanie 233 obiektów – 180 przystani kajakowych i 53 przenosek.

Zagospodarowano szlaki, które w rzeczywistości łączą wszystkie subregiony województwa pomorskiego – Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie, Ziemię Słupską, Żuławy oraz Powiśle. Wśród nich były nie tylko te najbardziej popularne wśród kajakarzy, czyli Brda i Wda, ale także mniejsze i mniej znane, jednak warte poznania jak Kamienica, Trzebiocha czy Tuga. A oprócz nich cały szereg innych, zróżnicowanych cieków.

W ramach wspominanych przedsięwzięć strategicznych dokonano również zakupu 100 jednostek żaglowych przez 26 gmin z terenu naszego województwa.

Co myślisz o tym artykule?
+1
5
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ