< Powrót
24
marca 2024
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Nowy Zarząd PoZŻ - od lewej: Leopold Naskręt, Piotr Oleksiak, Jarosław Kukliński, Hanna Kajeta, Bogusław Witkowski, Sebastian Wójcikowski, Eugeniusz Ginter i Maciej Polański. Do Zarządu wybrany został również, nieobecny na zdjęciu, Jakub Pankowski.

Pomorski Związek Żeglarski z nowym Zarządem

Bogusław Witkowski został wybrany dzisiaj prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego na czwartą czteroletnią kadencję. Oznacza to, że będzie najdłużej urzędującym prezesem w 60-letniej historii Związku.

W niedzielę 24 marca w Gdyni odbył się kolejny Zwyczajny Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Pomorskiego Związku Żeglarskiego – organizacji skupiającej 59 klubów i organizacji, do których należy 3609 żeglarzy. Była to okazja, żeby podsumować ostatni rok i XX kadencję oraz wybrać władze na lata 2024-2028.

Sejmik zgromadził 42 delegatów, którzy jeszcze przed spotkaniem mieli możliwość obejrzeć wystawę zdjęć z rejsów żaglowca STS „Pogoria”. W obradach uczestniczyli również Iwona Poźniak z Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ze Słupska oraz prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

– Bardzo miło mi znaleźć się ponownie w gronie szacownych żeglarzy, którzy zachęcają kolejne pokolenia do uprawiania tego pięknego sportu – mówił Tomasz Chamera. – Chciałbym złożyć podziękowania na ręce prezesa i członków Zarządu PoZŻ za dotychczasowe działania. Od lat jesteście największym i najskuteczniejszym Okręgowym Związkiem Żeglarskim w Polsce, a zawodnicy pomorskich klubów odnoszą liczne sukcesy.

Tomasz Chamera wręczył również pamiątkową tabliczkę Bogusławowi Witkowskiemu w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i działalność. Natomiast Iwona Poźniak przedstawiła zebranym Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji, który jest współorganizowany przez PoZŻ.

Obrady poprowadził Leopold Naskręt, wiceprezes ds. organizacyjnych PoZŻ. W pierwszej części Sejmiku – po powitaniu, uczczeniu żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę i wybraniu członków do Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków – odbyła się prezentacja sprawozdań za ostatni rok i okres kadencji.

Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski przypomniał sukcesy sportowe pomorskich zawodników, działalność szkoleniową, współpracę z żeglarzami polonijnymi i promocję historii żeglarstwa. Przybliżył też rejsy szkoleniowe STS „Pogoria” oraz obecność żaglowca na Sikorski Memorial Rally w Gibraltarze. Następnie sprawozdania z prac przedstawili również członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów bez głosu sprzeciwu, a ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2023.

Następnie przeprowadzono wybory na prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego na XXI kadencję, które ponownie wygrał Bogusław Witkowski. Delegaci wybrali też pozostałych ośmioro członków Zarządu: Eugeniusza Gintera, Hannę Kajetę, Jarosława Kuklińskiego, Leopolda Naskręta, Piotra Oleksiaka, Jakuba Pankowskiego, Macieja Polańskiego i Sebastiana Wójcikowskiego.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Maksymilian Paśko, Katarzyna Hawrus i Damian Wiercioch, a Sądu Koleżeńskiego Leszek Batko, Ryszard Włudzik i Małgorzata Rogalska.

– Dziękuję wszystkim delegatom za udział w Sejmiku i udzielenie mi poparcia na kolejną kadencję – mówił Bogusław Witkowski. – Przed Pomorskim Związkiem Żeglarskim dużo planów i wyzwań, więc Zarząd czekają cztery pracowite lata. Postaramy się wspólnie, aby były owocne jeszcze bardziej niż te poprzednie.

Co myślisz o tym artykule?
+1
5
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ