< Powrót
8
czerwca 2021
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
pętli żuławskiej

Sezon na Pętli Żuławskiej – spotkanie w Nowym Dworze Gdańskim

Przedstawiciele samorządów z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem Pętli Żuławskiej spotkali się w Nowym Dworze Gdańskim. Tematem rozmów były plany rozwoju infrastruktury szlaków wodnych na tym obszarze, obejmujące tegoroczny sezon żeglarski oraz najbliższe lata.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wicemarszałek woj. pomorskiego Leszek Bonna, Zbigniew Ptak – pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. szlaków wodnych, Anna Stelmaszyk – zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych, Andrzej Winiarski – p.o. dyrektora Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych, Krzysztof Czopek – dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, senator Jerzy Wcisła, Anna Milarska ze Stowarzyszenia Żuławy. Nie zabrakło wójtów i burmistrzów z obu województw oraz przedstawicieli środowiska żeglarskiego.

Jak zadeklarował Krzysztof Czopek, spotkanie miało stanowić forum wymiany informacji dotyczących realizowanych i planowanych inwestycji oraz przedsięwzięć promocyjnych na terenie Pętli Żuławskiej.

– To pomost między specjalistami oraz wsparcie dla Stowarzyszenia Żuławy, które przejęło część obowiązków po wygaśnięciu Spółki Pętla Żuławska – mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury UM.

Wicemarszałek Bonna stwierdził, że śródlądowe szlaki wodne należą do najatrakcyjniejszych produktów turystycznych, jakie oferuje region pomorski.

– Samorząd pomorski stworzył dwa strategiczne produkty, szlaki kajakowe i turystykę wodną w obszarze Zatoki Gdańskiej i Pętli Żuławskiej – stwierdził Leszek Bonna. – Tak się składa, że wszystkie inwestycje związane z turystyką wodną wygenerowały wzrost ruchu turystycznego oraz rozwój bazy hotelowej i gastronomicznej. Zależy nam, aby ten rodzaj turystyki nadal rozwijać, bo ona zapewnia kontakt z naturą, co w okresie pandemii jest szczególnie istotne.

Anna Stelmaszyk z Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiła prezentacje dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Wiślanego oraz informacje o działaniach podejmowanych przez Urząd Morski w tym roku.

– Zalew Wiślany to 838 kilometrów kwadratowych, z czego 328 kilometrów leży po polskiej stronie akwenu – wyjaśniła dyrektor Stelmaszyk. – Nad Zalewem funkcjonuje pięć portów: Krynica Morska, Tolkmicko, Frombork, Pasłęka, Kąty Rybackie i osiem przystani. Instytut Morski analizował na nasze zlecenie uwarunkowania tego obszaru związane z planem zagospodarowania. Sprawdzano m.in. jak wygląda ruch jednostek pływających, gdzie jest rozlokowana infrastruktura, czy są sztuczne wyspy, jak rozwija się turystyka, sport, rybołówstwo, a także jak wygląda kwestia obronności i bezpieczeństwa państwa. Analizowane są też społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poszczególnych gmin, m.in. gęstość zaludnienia. Co do inwestycji będących w trackie realizacji lub takich, które będą realizowane – wykonywany jest tor wodny łączący Zalew z Zatoką Gdańską – etap I. Planowana jest także przebudowa nabrzeży w Porcie Rybackim we Fromborku i dalszy remont Portu w Pasłęce. W Krynicy powstanie pirs pasażerski w Morskim Porcie Rybackim, zbudowane zostaną falochrony osłonowe dla przystani morskiej w Krynicy.

Jednym z przedsięwzięć realizowanych na śródlądowych szlakach wodnych w obszarze Pętli Żuławskiej jest przygotowanie ich do żeglugi nocnej , co wiąże się m.in. z ustawieniem odpowiedniego oznakowania. O tym, że ta inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym sezonie poinformował Andrzej Winiarski – p.o. dyrektora Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych.

– Dotyczy to Motławy w Gdańsku, Martwej Wisły, Wisły w rejonie Torunia, jeziora Jeziorak i Brdy – mówił Andrzej Winiarski. – Jedną z istotnych inwestycji będzie budowa wrót wodnych na Tudze, co ma zabezpieczyć przed „cofką” Nowy Dwór Gdański.

Stowarzyszenie Żuławy, które przejęło część obowiązków po Spółce Pętla Żuławska działającej w ramach realizacji poprzednich etapów inwestycji realizowanej ze środków unijnych, zajmuje się głównie promocją Pętli. W jego skład wchodzi 21 samorządów z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (Żuław delty Wisły).

– Wśród zadań Stowarzyszenia właśnie promocja zajmuje główne miejsce – poinformowała Anna Milarska. – Opracowujemy m.in. archiwum zdjęć i tekstów ważnych przy promocji Pętli. Dostosowujemy je do form nowoczesnego przekazu. Stworzyliśmy też nową stronę tego produktu turystycznego i zajęliśmy się jego promocją w mediach. Ustaliliśmy trzy główne hasła: pływaj – dotyczące drogi wodnej, zwiedzaj – odnoszące się do walorów turystycznych regionu, odpoczywaj – co ma związek z poszerzeniem funkcji marin, które powinny być nie tylko miejscem do tankowania i podłączenia się do prądu, ale także terenem atrakcyjnym zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i turystów.

W najbliższym czasie zostanie zrealizowana istotna z punktu widzenia rozbudowy infrastruktury Pętli inwestycja. Będzie nią przystań w Sobieszewie. Kolejne ważne przedsięwzięcie to rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich. Rozbudowywana będzie też przystań w Błotniku, gdzie m.in. przybędzie miejsc do cumowania.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ