< Powrót
24
września 2020
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
Hubert Hurban/4webzones.pl
Królikowski

Słownik Biograficzny Żeglarzy Pomorskich – Andrzej Królikowski

Kapitan żeglugi wielkiej, wykładowca akademicki, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej oraz wielki przyjaciel żeglarzy. Andrzej Królikowski przez wiele lat kierował też Urzędem Morskim w Gdyni.

Andrzej Królikowski urodził się 3 sierpnia 1945 w Nieszawie, tam też uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. W latach 1965-1967 studiował w Państwowej Szkole Morskiej w Szczecinie. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Usługowym Rybołówstwa Morskiego Transocean w Szczecinie. Przeszedł tam całą drabinę rozwoju zawodowego, od młodszego marynarza, przez oficera do kapitana w 1979 roku. Równolegle, w latach 1978-1982, uzupełniał wykształcenie w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

W Szczecinie Andrzej Królikowski był zatrudniony do 1983 roku, a w kolejnym rozpoczął sześcioletnią pracę kapitana na statkach obcych bander. W 1990 roku został starszym wykładowcą w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, a w latach 1993-1994 był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego. W tym samym czasie podjął studia uzupełniające magisterskie na WSM, w 2000 roku otworzył przewód doktorski na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pracę „Model bezpieczeństwa morskiego na morskich obszarach RP” obronił w 2003 roku. Równolegle pływał w rejsach dla podtrzymania ważności certyfikatu kompetencji na morzu.

W 1997 roku Andrzej Królikowski został zatrudniony w Urzędzie Morskim w Gdyni. Początkowo pracował jako główny inspektor w Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi, ale dwa lata później awansował na zastępcę dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej. W 2005 roku został dyrektorem i funkcję tę pełnił przez 10 lat. Jako dyrektor UM Andrzej Królikowski bardzo wspierał żeglarzy oraz był jednym z organizatorów Alei Żeglarstwa Polskiego oraz Święta Morza w Gdyni. Obecnie pracuje jako profesor w Katedrze Eksploatacji Jednostki Pływającej w Akademii Marynarki Wojennej.

Andrzej Królikowski od lat działa w Lidze Morskiej i Rzecznej, której prezesem jest od 2007 roku. Był jednym z inicjatorów budowy Pomnika Polski Morskiej w Gdyni oraz obchodów stulecia LMiR. Działa też w Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej – w latach 2009-2017 był jego przewodniczącym, a od 2017 roku jest zaś zastępcą przewodniczącego.

Za swoją działalność w 2017 roku otrzymał od Pomorskiego Związku Żeglarskiego Medal Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego.

Co myślisz o tym artykule?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ