< Powrót
29
maja 2019
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej
Uczestnicy ubiegłorocznej konferencji inaugurującej Pomorski Program Edukacji Morskiej.

Zapraszamy na II Konferencję Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

7 i 8 czerwca w Porcie Jachtowym w Łebie spotkają się nauczyciele, samorządowcy i żeglarze z Pomorza zainteresowani wspólnymi działaniami w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej.

II Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej poświęcona będzie roli i zadaniom szkolnych animatorów edukacji morskiej. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, szkolnych animatorów PPEM, nauczycieli, przedstawicieli klubów żeglarskich i instytucji zainteresowanych realizacją edukacji morskiej.

Program zainaugurowany został w czerwcu ubiegłego roku, a jego celem jest integracja wiedzy z wielu przedmiotów i proponowanie całościowego postrzegania problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym. PPEM ma budować u uczniów postawy sprzyjające rozwojowi regionu w obszarach żeglarstwa, turystyki wodnej i rekreacji, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej i morskiej. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczniów placówek kształcenia specjalnego oraz nauczycieli wszystkich placówek oświatowych.

– Od września do października do naszego programu przystąpiło 49 placówek z 12 powiatów całego województwa – mówiła podczas ubiegłorocznego spotkania animatorów Programu koordynatorka Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w słupskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Iwona Poźniak. – Program ma formułę otwartą i jest skierowany do dzieci z dowolnego typu placówek. Uczestniczą w nim zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Przyłączył się nawet jeden dom kultury i ośrodki szkolno-wychowawcze. Naszym założeniem przy opracowywaniu zasad tego przedsięwzięcia było połączenie podstaw programowych różnych przedmiotów z tematyką morską i żeglarską. Nawiązujemy podczas zajęć do historii naszego regionu, jego tradycji, położenia geograficznego i wiedzy z zakresu gospodarki oraz innych przedmiotów szkolnych.

Czerwcowe spotkanie ma formułę dwudniową, ale istnieje możliwość udziału w jednym, wybranym dniu wydarzenia.

Organizatorami konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Port Jachtowy w Łebie i Szkoła Podstawowa w Łebie im. Adama Mickiewicza. PPEM wspiera Pomorski Związek Żeglarski.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji i formularz zgłoszeniowy 

Program

Piątek, 7 czerwca
10.00-10.15 – otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości
10.15-10.30  – „Perspektywy realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej” – Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
10.30-10.40 – „System certyfikacji szkół i placówek w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej” – Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej
10.40-11.30 – „Animator edukacji morskiej w szkole” – inspirujące przykłady dobrych praktyk:
Jolanta Pająk – animator PPEM w Szkole Podstawowej w Łebie i Przemysław Węgrzyn – kierownik Działu Edukacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Karolina Kawalko i Aneta Chiniewicz – animatorki PPEM w Przedszkolu Miejskim nr 12 Niezapominajka w Słupsku
Hanna Kajeta – animator PPEM w Zespole Kształcenia i Wychowania, Uczniowskim Klubie Żeglarskim Lamelka i Kartuskim Centrum Kultury
Katarzyna Malinowska-Rezk – animator PPEM w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie
Marta Kłosowska – Morska Szkoła i Morskie Przedszkole w Gdańsku
11.30-11.40  „Podsumowanie realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2018/2019” – Iwona Poźniak, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
11.40-11.50 – Wręczenie zaświadczeń uczestnikom sieci szkolnych animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej – Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
11.50-12.00 – relacja uczestniczek III i IV Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji: Paulina Wojtaszek i Julia Nakoneczna ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
12.00-12.15 – przerwa
12.15-13.30 – panel dyskusyjny: „Rola i zadania szkolnego animatora edukacji morskiej”, moderator: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Uczestnicy:
Maciej Barański – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie
Łukasz Żarna – dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
Hanna Kajeta – animator PPEM, Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze k/ Kartuz,
Marek Czaban – animator PPEM w Szkole Podstawowej w Kobylnicy
Janusz Frąckowiak – trener żeglarstwa, Yacht Clubu Rewa
13.30 – zakończenie pierwszego dnia konferencji
17.00 -19.00 „Szanty i pieśni kubryku” – warsztaty z muzyką żeglarską dla zainteresowanych

Sobota, 8 czerwca
9.00-13.00Piknik Żeglarski w Porcie Jachtowym. Hasło wydarzenia: „Edukacja morska – pomysły, propozycje, inspiracje”
9.00-12.00 – zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie edukacji morskiej Pod żaglami w dorzeczu Łeby

9.00-9.10 – otwarcie Pikniku Żeglarskiego
9.10-9.25 – inauguracja Łebskiego Projektu Edukacji Morskiej Pod żaglami w dorzeczu Łeby
9.25-12.00 – zajęcia na stanowiskach przygotowanych przez Muzeum Morskie w Gdańsku i instytucje wspierające edukację morską
10.00-12.00 – interaktywne zajęcia dla szkolnych animatorów edukacji morskiej
10.00-10.30 – Park Bosmana – zwiedzanie Muzeum Miniatur Wodnych
10.30-11.00 – SAR (Search And Rescue) – działanie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
11.00-11.30 – Kapitanat Portu – organizacja lokalnej żeglugi
11.30-12.00 – Straż Graniczna – zadania i działania
12.00-13.00 – Edukacja morska w artystycznej odsłonie
12.00-12.55 – Marynistyczne prezentacje artystyczne – prezentacje szkół
12.55-13.00 – zakończenie konferencji

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ