< Powrót
26
października 2021
Tekst:
Maciej Frąckiewicz
Zdjęcie:
mat. prasowe
Żegluga nocna - Chabowski

Żegluga nocna – co jest wymagane podczas pływania nocą?

Kiedy żeglujemy po jeziorach, rzadko dochodzi do o sytuacji, w której zmuszeni jesteśmy płynąć całą noc. Na morzu to często konieczność. Zawsze jednak musimy pamiętać, że żegluga nocna wymaga posiadania odpowiedniego wyposażenia, jakim jest oświetlenie nawigacyjne. Konkretne wymogi zawarte są w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu.

Żegluga nocna – kiedy zapalamy oświetlenie?

Światła do żeglugi nocnej zapalamy po zmroku. Na jachtach żaglowych o długości do 7 m wystarczy jedno dookólne światło w kolorze białym 360°. Natomiast dłuższe łodzie żaglowe powinny być wyposażone w światła sektorowe, czerwone umiejscowione na lewej burcie w sektorze 112,5°, zielone na prawej burcie w sektorze 112,5° oraz białe zamontowane na rufie w sektorze świecenia 135°.

Żegluga nocą na jachcie

Jeśli żegluga nocna odbywa się na jachcie o długości powyżej 7 m, który płynie na silniku, to poza światłami nawigacyjnymi powinno znajdować się na nim jeszcze białe światło sektorowe, widoczne z burt i dziobu. Takie światło powinno być zamontowane co najmniej 1 m nad światłami nawigacyjnymi. Kiedy płynie się jedynie pod żaglami, to dość często stosuje się jedną lampę biało-zielono-czerwoną, zainstalowaną na topie masztu. Jacht stojący w nocy na kotwicy powinien mieć zapalone białe światło dookólne, niezależnie od wielkości jednostki.

Żegluga nocna – obowiązki

Statki mają obowiązek pokazywać odpowiednie światła od zachodu do wschodu słońca oraz w warunkach ograniczonej widoczności, a także wtedy, gdy według kapitana może to wpłynąć na bezpieczeństwo żeglugi. Statki na morzu noszą przede wszystkim światła pozycyjne. Są to światła burtowe i światło rufowe. Dzięki nim można określić, jak statek jest ustawiony względem nas, a więc jakim płynie kursem.

Statki o napędzie mechanicznym o długości poniżej 50 m pokazują jeszcze białe światło masztowe o sektorze 225°, pokrywającym się ze światłami burtowymi w sektorach 112,5°. Statki o napędzie mechanicznym o długości przekraczającej 50 m pokazują dwa świata masztowe o sektorach świecenia 225°, z czego pierwsze jest w części dziobowej i znajduje się niżej niż drugie, umieszczone w części rufowej. Dzięki nim z daleka widać, że mamy do czynienia z dużą jednostką, a wzajemne położenie świateł masztowych pozwala dostrzec zmiany kursu takiego statku.

Jednostki noszące inne zestawy świateł oprócz świateł pozycyjnych to statki zajęte połowem, holowaniem, o ograniczonej zdolności manewrowej bądź niedopowiadające za swoje ruchy. Innymi słowy, są to statki, którym należy się pierwszeństwo, a więc takie, od których powinniśmy trzymać się z daleka.

Statki poławiające sieciami lub sznurami haczykowymi, z wyjątkiem sznurów haczykowych włóczonych (ciągnionych), rozciągającymi się na odległość poziomą nie większą niż 153 m (500 stóp) od statku, powinny nosić w miejscu, skąd będzie najlepiej widoczne dokoła całego widnokręgu, jedno białe światło. Ponadto statki te, jeśli zbliżają się do innego statku lub jeśli inny statek zbliża się do nich, powinny wystawiać drugie białe światło umieszczone co najmniej 1,83 m (6 stóp) poniżej pierwszego światła i w poziomej odległości co najmniej 3,05 m (10 stóp) od niego (1,83 m (6 stóp) na małych łodziach otwartych) w kierunku miejsca, w którym wystawione narzędzie połowu wychodzi ze statku.

Statki zajęte holowaniem nie mają obowiązku noszenia tego drugiego białego światła, lecz mogą je nosić.

Wszystkie statki nie zajęte połowem powinny, gdy są w drodze, ustępować z drogi wszystkich statków poławiających za pomocą sieci, sznurów lub włoków. Prawidło niniejsze nie daje żadnemu statkowi zajętemu połowem prawa zagradzania drogi żeglownej używanej przez statki inne niż rybackie.

Co myślisz o tym artykule?
+1
1
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ