Jednym z elementów działalności Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego jest Słownik Biograficzny Żeglarzy Pomorskich. Projekt ten ma na celu zebranie informacji o pomorskich żeglarzach i stworzenie haseł, które docelowo mają się ukazać w formie książkowej. Zapraszamy do lektury.

 

Dariusz Bogucki

Witold Bublewski

Maciej Dowhyluk

Andrzej Drapella

Zenon Gralak

Stanisław Kazimierz Jurzyk

Jacek Forembski

Kazimierz Jurkiewicz zdjęcia wspomnienie

Bolesław K. Kowalski

Zbigniew Klupiński

Franciszek Bronisław Kuśnierz

Bogdan Olszewski

Wojciech Orszulok

Czesław Perlicki

Zygfryd Perlicki

Wojciech Samoliński

Bohdan Sienkiewicz

Juliusz Sieradzki

Michał Sumiński

 

Zamieszczamy także kwestionariusz w formatach .doc i .pdf, który można wypełnić samodzielnie i nam przekazać.