Zapraszamy do skorzystania z książek i czasopism zgromadzonych w bibliotece Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Lista dostępnych pozycji

 

1961 rok

Akt zdawczy przekazania Basenu Żeglarskiego im. M. Zaruskiego w Gdyni Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu Okręg Gdański

1962 rok

Założenia inwestycyjne na budowę pawilonu klubu żeglarskiego Y.K.M. „Kotwica”

Protokół z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Okręgu Polskiego Związku Żeglarskiego w Gdańsku przez Okręgową Komisję Rewizyjną z 30.11.1962 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PZŻ Okręg Gdański w Gdańsku za okres od grudnia 1962 do grudnia 1964 r.

1963 rok

Dokumenty do przygotowania „Założeń rozbudowy ośrodka żeglarskiego w Gdyni”

Program rozwoju żeglarstwa Gdańskiego Okręgu Polskiego Związku Żeglarskiego na lata 1963-1970

Materiały z zebrań Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Gdańskiego PZŻ za rok 1963

1964 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Żeglarskiego Okręg Gdański w Gdańsku za okres od 12.1962 do 12.1964 r.

1965 rok

Podstawy prawne GOZŻ

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1965

1966 rok

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1966

1967 rok

Plan perspektywicznego rozwoju żeglarstwa Okręgu do 1972 r. w świetle przygotowań do V Ogólnopolskiej Spartakiady

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1967

1968 rok

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres kadencji 1967/1968

Materiały sprawozdawcze za sezon 1967/1968

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1968

1969 rok

Materiały sprawozdawcze za okres grudzień 1968 – styczeń 1970

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1969

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za sezon 1969

1970 rok

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1970

1971 rok

Zakresy działania Zarządu i Pionu Technicznego Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Statut Rady Rozwoju Żeglarstwa Województwa Gdańskiego

Materiały dotyczące przygotowań kapitan Teresy Remiszewskiej do regat OSTAR 1972

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1971

1972 rok

Założenia żeglarskiej wyprawy wyczynowej „Wokół obu Ameryk”

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1972

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres kadencji 1970-1972

1973 rok

Porozumienie w sprawie budowy jachtu do wyprawy żeglarskiej wokół obu Ameryk

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1973

1974 rok

Operacja Żagiel 1974

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1974

Materiały sprawozdawcze za okres 1973-1974

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres kadencji 1973/1974

1975 rok

Budowa Domu Żeglarza. Informacja

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1975

1976 rok

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres kadencji 1975/1976

Sprawozdanie ogólne z wyprawy jachtu „Gedania” do obu Ameryk

Sprawozdanie z eksploatacji jachtu „Gedania”

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1976

Zestawienie wydatków dotyczących budowy jachtu „Gedania” i wyprawy do obu Ameryk

1977 rok

Informator Żeglarski Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1977

Założenia żeglarskiej wyprawy wyczynowej Dariusza Boguckiego na rok 1978

Materiały związane z obradami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Okręgowego z dnia 4.11.1977

Materiały zebrania sprawozdawczo-wyborczego Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z dnia 27.02.1977

Protokoły zebrań Zarządu i Prezydium za okres 1975-1977

1978 rok

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres 27.02.1977 do 28.02.1978

Materiały zebrania sprawozdawczego Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z 17.03.1978

Materiały sprawozdawcze za okres 1977/1978

Biuletyn Społecznego Komitetu Budowy Daru Młodzieży

Ramowy Program Powitania Kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz

Główne założenia pracy wychowawczo-propagandowej

Uchwała Programowa „O dalszy masowy i wszechstronny rozwój, o wyższą jakość polskiego żeglarstwa” i zadania realizacyjne

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1978

Materiały Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Okręgowego za okres 1977/1978

1979 rok

Ustalenia historyczne Koła Seniora

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1979

1980 rok

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres od 25.02.1979 do 29.02.1980

Zestawienie Zbiorcze ankiet klubowych z okresu 1971-1980

Zestawienia kart klubowych z okresu 1976-1980

Materiały dotyczące rejsu kapitana Henryka Jaskuły solo non-stop

Materiały informacyjne – powołanie ośrodka przygotowań olimpijskich w Pucku

Wnioski i postulaty kadry szkoleniowej żeglarskich klubów województwa gdańskiego

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1980

1981 rok

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1981

Materiały sprawozdawcze z działalności Zarządu GOZŻ za okres 1981/1982

1982 rok

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1982

1983 rok

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres od 11.01.1981 do 28.02.1983

Możliwości rozbudowy lądowego zaplecza żeglarstwa morskiego w województwie gdańskim

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1983

Materiały sprawozdawcze z roku 1983

Materiały ze Zgromadzenia Okręgowego za okres 1983/1984

1984 rok

Zestawienia ankiet klubowych z okresu 1973-1984

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1984

1985 rok

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres od 06.03.1983 r. do 10.03.1985 r.

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1985

1986 rok

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1986

Materiały sprawozdawcze Zgromadzenia Okręgowego za okres 1985/1986

1987 rok

Opinia o planowanej inwestycji „Dom Żeglarza” w Gdyni

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1987

1988 rok

Materiały Okregowej Komisji Rewizyjnej za 1988 rok

Materiały Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Okręgowego kadencji 1985/1988

1989 rok

Sprawy wniosków odznaczeniowych 1976-1989

Sprawozdanie z działalności Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za kadencję 1985/1988

Protokół Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 19 lutego 1989

Materiały Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia z 1989 roku

Protokół Komisji Wniosków i Uchwał Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Okregowego

Sprawozdanie z działalności Koła Seniorów Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres od 10 marca 1985 r. do 19 lutego 1989 r.

Materiały Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 1989

Materiały sprawozdawcze z roku 1989

1991 rok

Materiały różne z okresu 1972-1991